AVEKin CreaDemo ja CreMa -haut luovien alojen tuotekehitys- tai pilottihankkeisiin

AVEK tukee kotimaista audiovisuaalista kulttuuria sekä kulttuuristen sisältöjen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämistä. AVEKin luovien rahojen jakoa muutettiin vuodelle 2020 siten, että mahdollisuuksia hakea on enemmän, vaikka määräpäivien määrä väheni.

AVEK eli audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus toimii tekijänoikeusjärjestö Kopioston yhteydessä. Se myöntää opetus- ja kulttuuriministeriön osoittamilla määrärahoilla esimerkiksi CreaDemo-tukia, CreMA-avustuksia tai DigiDemo-tukea, joita voi käyttää muun muassa tuotekehityshankkeisiin tai pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa.

CreaDemo

CreaDemo-avustukset on tarkoitettu luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin. Avustukset myönnetään yritysten, alan ammattilaisten tai ammattitoimintaa harjoittavien yhdistysten tuotekehityshankkeisiin, joissa etsitään uusia luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden tuote- tai palveluinnovaatioita. Avustusta voidaan myöntää demon, pilotin tai prototyypin valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.

CreMa

CreMa-avustus on tarkoitettu pilottihankkeiden käynnistämiseen luovien alojen sekä teollisuus-, palvelu- ja muiden alojen kanssa. CreMalla tuetaan hankkeita, jotka synnyttävät uusia tuotteita, palveluita tai toimintamalleja, parantavat eri toimialojen välistä yhteistyötä ja erityisesti luovan osaamisen ja perinteisemmän yritysosaamisen yhteensovittamista ja luovat uutta liiketoimintaa sekä kehittävät luovien alojen yrittäjyyttä.

DigiDemo

DigiDemo on tuotekehitystuki, joka on tarkoitettu uusien audiovisuaalisten tai muiden kulttuurisisältöjen ja niiden kerronnan muotojen kehittämiseen. Avustusta voidaan myöntää demon valmistamiseen, sarjamuotoisen ohjelman pilottijakson valmistamiseen tai konseptin suunnitteluun.

DigiDemoa, CreaDemoa ja CreMa -tukea voi vuonna 2020 hakea kahteen määräaikaa mennessä. Ensimmäinen haku umpeutuu 1.4. ja toinen 30.9.

AVEKin hakuohjeet