Henkilönsuojainasetuksen tulkintaopas helpottaa asetuksen tulkintaa

Oppaasta löytyy asetuksen tulkintaa selventäviä ohjeita, soveltamisalaa koskevia ohjeita sekä vaatimuksiin liittyviä täsmennyksiä.

PPE regulation guidelines -opas on suunnattu valvontaviranomaisten lisäksi myös muille alan toimijoille, kuten valmistajille, ammattijärjestöille, standardisoinnista vastaaville tahoille ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista vastaaville yrityksille. Oppaan tarkoituksena on helpottaa ja täydentää henkilönsuojainasetuksen (EU 20165/425) tulkitsemista.

Oppaan ovat laatineet Euroopan komission sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vastaavat yksiköt yhteistyössä EU:n ja ETA:n jäsenvaltioiden edustajien, standardisoinnin asiantuntijoiden, ilmoitettujen laitosten sekä muiden sidosryhmien asiantuntijoiden kanssa.

Tutustu oppaaseen