Hyödyt irti liiton palveluista: konkreettista tukea vastuullisuuden kehittämiseen

Vastuullisuus on osa tämän päivän liiketoimintaa, ja yritykset törmäävät väistämättä siihen liittyviin kysymyksiin. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksille on tarjolla vastuullisuuteen liittyen yrityskohtaista neuvontaa, koulutuksia ja workshoppeja, joita voidaan räätälöidä yrityksen omien tarpeiden mukaan.

Pohditaanko teidän yrityksessänne, miten lähteä liikkeelle vastuullisuustyössä? Tai onko vastuullisuustyö jo hyvässä vauhdissa, mutta jokin tietty aihe mietityttää tai vaatisi kehittämistä? Onko vastuullisuus teille tärkeää riskienhallinnan, liiketoiminnan kehittämisen tai erottautumisen näkökulmasta?

Liitto tarjoaa jäsenyrityksille yrityskohtaista vastuullisuuden kehittämispalvelua. Palvelu voi sisältää esimerkiksi päivän workshop-työskentelyä yrityksen vahvuuksien tunnistamiseksi ja niihin liittyvän toimenpidesuunnitelman laatimiseksi.

”Yrityksen ei tarvitse olla valmiiksi vastuullisuuteen perehtynyt, vaan liikkeelle voidaan lähteä siitä, että tunnistetaan toiminnan vastuullisuusnäkökulmat ja rakennetaan vastuullisuusviestit niiden ympärille”, sanoo liiton vastuullisuusasiantuntija Satumaija Mäki.

Pidempään vastuullisuustyötä tehneet yritykset voivat puolestaan hyödyntää liiton palveluita esimerkiksi materiaalien ekologisuuden arvioinnin kehittämisessä, vastuullisuusraporttiensa kommentoinnissa tai toimitusketjun riskien kartoittamiseen vaadittavien toimenpiteiden sparraamisessa.

Kaikki edellä kuvatut palvelut ovat jäsenyrityksille maksuttomia.

Käytännönläheinen lähestyminen ja konkreettisia työkaluja yritysten arkeen

Satumaija on toiminut liitossa asiantuntijana vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyen toukokuusta 2016 lähtien. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän työskenteli pitkään vastuullisuuden ja viestinnän tehtävissä Nansolla. Insinöörin koulutus ja yritystausta tarjoavat työskentelyyn käytännönläheisen otteen.

”Tiedän, että resurssit ovat usein rajalliset. Jotta vastuullisuustyöstä saadaan hyödyt irti, ei siitä kannata rakentaa erillistä taakkaa, vaan sitoa se osaksi yrityksen arkea ja päivittäisiä toimintoja”, Satumaija toteaa.

”Kaiken ei myöskään tarvitse olla valmista heti! Vastuullisuus on siitä jännittävä aihepiiri, että toimintaympäristö muuttuu nopeasti ja maali karkaa koko ajan. Jos pohdit koska on sopiva aika lähteä liikkeelle, niin se on juuri nyt.”

Satumaija haluaakin rohkaista yrityksiä ottamaan yhteyttä ja juttelemaan aiheeseen liittyvistä kysymyksistä sopivan lähestymistavan löytämiseksi. Lisäksi vastuullisuudesta kiinnostuneet jäsenet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan liiton vastuullisuusryhmään, joka kokoontuu neljä kertaa vuodessa ajankohtaisten teemojen äärellä jakamaan tietoa ja kokemuksia.

Yrityskohtaisen neuvonnan lisäksi liitto tarjoaa yrityksille myös konkreettisia työkaluja vastuullisuustyön tueksi. Satumaija on laatinut jäsenten käyttöön esimerkiksi malliasiakirjan sopimuksiin liitettävistä eettisistä periaatteista ja ostajille suunnatun tarkistuslistan tehdasvierailujen varalle. Kaikki vastuullisuuteen liittyvät palvelut ovat käytettävissä myös yritysten kiertotalouden edistämiseen.

Tutustu liiton tarjoamiin vastuullisuuspalveluihin ja ole yhteydessä Satumaijaan.