Jäsenkysely 2021: kehitämme liiton toimintaa palautteen pohjalta

Liitto toteutti keväällä jäsenkyselyn, jossa selvitettiin jäsenten tyytyväisyyttä liiton palveluihin ja toimintaan. Suuri kiitos kaikille teille, jotka vastasitte liiton keväiseen kyselyyn!

Meille on erittäin arvokasta kuulla, mitä jäsenyritykset ajattelevat liiton toiminnasta ja millaisia toiveita liitolle on. Tässä lyhyt kooste jäsenkyselyn kokonaisuudesta.

Palveluihin ollaan tyytyväisiä, digitalisaatioon liittyvät palvelutarpeet kasvussa

On ilahduttavaa, että liiton palveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä: kaikkien palveluidemme saama keskiarvo on 4,0 (asteikko 1– 5). Esiin nousi jäsenistön voimakas tarve digitalisaatiota tukeviin palveluihin. Tähän on liitossa jo tartuttu, ja lähdemme selvittämään teemaa tarkemmin syksyn aikana. Tehtävää riittää, sillä digitalisaatiokehitys on hyvin laaja aihepiiri, joka koskettaa tekstiili- ja muotialaa ja sen yrityksiä monin tavoin. Kehittämistoiveita jäsenkyselyssä kohdistui myös rahoituspalveluihin– niidenkin sisältöä pohdimme jatkossa.

Hybriditapahtumat ovat tulleet jäädäkseen

Korona-ajan jälkeen jäsenyritykset toivovat erityisesti hybriditilaisuuksia, joihin voi osallistua oman valinnan mukaan joko paikan päällä tai virtuaalisesti. Panostamme hybriditilaisuuksiin heti pandemiatilanteen niin salliessa.

Jäsenkyselyssä yritykset toivoivat liitolta verkostoitumistilaisuuksia. Olemme lanseeranneet uutena vapaamuotoisena foorumina virtuaaliset toimitusjohtajakahvit, joilla on vaihtuva vieras alan yrityksestä. Tervetuloa mukaan verkostoitumaan ja keskustelemaan seuraaville toimitusjohtajakahveille 20.9.2021, lue lisää tästä linkistä.

Lisäksi pohdimme muita tapoja, joilla voimme lisätä vuorovaikutusta jäsenyritysten kanssa. Jos sinulla on ehdotuksia ja toiveita, ole yhteydessä! Kuulemme aina mielellämme myös palautetta ja kehitysideoita liiton palveluista.

Vaikuttamistyössä panostetaan jäsenten kuulemiseen

Jäsenet arvioivat tärkeiksi vaikuttamisen osa-alueiksi muun muassa kiertotalouden ja vastuullisuuden sekä osaamisen ja koulutuksen teemat. Vaikuttamistyössä liitolla on jäsenkyselyn mukaan edelleen petrattavaa siinä, miten jäsenyritykset pääsevät vaikuttamaan liiton vaikuttamistyöhön ja kuinka kuulemme erilaisten jäsenyritysten ääntä.

Olemmekin jo ottaneet askelia suhteessa juuri näihin jäsenkyselyssä esiin nousseisiin kehittämiskohtiin: keväällä 2021 työnsä aloittaneet liiton jäsenyritysten vaikuttajaryhmät ovat osa liiton uudistuvaa ja tehostuvaa vaikuttamistyötä.

Ryhmät ovat työstäneet vaikuttamisen painopisteitä, jotka osaltaan ohjaavat sekä liiton strategian päivitystä että päivittäistä vaikuttamistyötämme. Seuraava haku ryhmiin on vuoden 2022 alussa, tervetuloa mukaan! Vaikuttaa voi myös olemalla yhteydessä liiton henkilöstöön, hallitukseen tai vaikuttajaryhmien jäseniin.

Jos olet tyytyväinen liiton palveluihin, haluaisitko kertoa siitä myös muille? Kaipaisimme jäsenhankinnan tueksi esimerkkejä jäsenistämme kertomaan liiton jäsenyydestä yrityksen näkökulmasta. Anna-Kaisa Hakkarainen viestinnästämme kerää kokemuksia!