Kerro mielipiteesi uudistuvista tekstiili- ja muotialan tutkinnoista

Opetushallitus pyytää alan toimijoilta lausuntoja tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteista. Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto ovat uusia, laaja-alaisia ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen ensi vuoden alussa tulevia tutkintoja.

Ammatillista koulutusta uudistetaan tutkintoja laaja-alaistamalla ja erillisten tutkintojen määrää vähentämällä. Uudella tutkintorakenteella voidaan vahvistaa osaamista ja vastata nopeammin työelämän muutoksiin. Myös opiskelijoiden mahdollisuus yksilöllisiin valintoihin kasvaa. Valmistelutyössä on kuultu työelämän edustajia ja muita alan asiantuntijoita.

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinnon uudistaminen on toteutettu yhdistäen tekstiili- ja muotialan ammattitutkintoon osaaminen jalkinealan, laukku- ja nahka-alan, nahanvalmistajan, tekstiilialan, tekstiilihuollon, turkkurin ja vaatetusalan ammattitutkinnoista.

Erikoisammattitutkinnon uudistaminen on toteutettu yhdistäen tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkintoon osaaminen jalkinealan, laukku- ja nahkamestarin, nahanvalmistajamestarin, tekstiilialan, tekstiilihuollon, turkkurimestarin ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnoista.

Opetushallitus pyytää lausuntoja erityisesti tutkintojen työelämälähtöisyydestä, tutkinnon osista ja muodostumisesta, tutkinnossa vaadittavasta ammattitaidosta, ammattitaidon osoittamisesta ja hyväksytyn suorituksen kriteereistä. Suomen Tekstiili & Muoti valmistelee sisällöistä lausunnon, jos haluat välittää kommenttisi liiton lausuntoon, ole yhteydessä Elina Sojoseen 6.6.2018 mennessä.

Lausuntopyynnöt:

Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto

Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto