Lisätietoa tekstiilikemikaaleista verkkotyökaluilla ja liiton kokoamasta RSL-listasta

Kiellettyjen ja rajoitettujen tekstiilikemikaalien listaa (Restricted Substance List, RSL) on päivitetty, ja se on jäsenyritysten käytettävissä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry on koonnut jäsenyritysten käyttöön luettelon sellaisista tekstiili- ja nahkatuotteissa käytetyistä kemikaaleista, joiden käyttö on lainsäädännöllä rajoitettua tai kokonaan kiellettyä. Listasta on nyt saatavilla päivitetty versio.

Voit ladata listan itsellesi extranetistä tai voit pyytää sitä Satu Nissi-Rantakömiltä.

Työkalujen avulla lisää tietoa tekstiilikemikaaleista

Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut verkossa käytettävän Safer Textiles -työkalun, jonka avulla yritykset voivat saada lisätietoa mm. siitä, millaisia kemikaaleja tekstiilituotteissa mahdollisesti voi olla. Palvelun tavoitteena on tarjota helposti tietoa kemikaaleista sekä auttaa tekstiiliteollisuuden yrityksiä tuottamaan kemikaalien näkökulmasta turvallisempia tuotteita. Tutustu Safer Textiles -työkaluun.

Palveluun on linkitetty myös lukuisa joukko olemassa olevia kemikaalityökaluja, joiden avulla voi etsiä lisätietoa tekstiilikemikaaleista, kemikaalien korvaamisesta vähemmän haitallisilla kemikaaleilla tai esimerkiksi vastauksia tuotteiden vastuullisuuskysymyksiin kemikaalien näkökulmasta. Tutustu kemikaalityökaluihin tästä.

Kemikaaleihin liittyvissä asioisa jäsenyrityksiä neuvoo Satu Nissi-Rantakömi.