Maaraportit ja -infot jäsenyrityksille kertovat alan hankinta- ja vientimaiden erityispiirteistä

Olethan huomannut liiton julkaisemat kattavat maaraportit hankinta- ja vientimaista ja tiiviit maainfot, joita julkaistaan hankintamaista? Jäsenyrityksille suunnatussa maaraporttisarjassa on tähän mennessä julkaistu Turkkia, Bangladeshia, Venäjää, Intiaa, Kiinaa, Portugalia ja Baltiaa käsittelevät raportit ja ensimmäiset raportteja tiiviimmät maainfot on tehty Romaniasta ja Pohjois-Makedoniasta.

Maaraportit ovat tiiviitä tietopaketteja, jotka pyrkivät antamaan kattavan kuvan hankintamaiden ja -alueiden erityispiirteistä, olosuhteista, riskeistä ja kaupanesteistä. Lisäksi raportteihin on koottu yhteystietoja tahoista, joista löytyy maihin liittyvää asiantuntemusta. Baltia-raportissa on mukana myös linkit online-hakemistoihin, joista voi etsiä sikäläisiä sopimuskumppaneita. Venäjä-raportissa käsitellään myös Venäjän-viennin erityispiirteitä, kuten esimerkiksi tuotteiden pakollista sertifiointia ja tullausta.

Jäsenyritysten edustajat voivat ladata maaraportit itselleen extranetistä tai tiedustella niitä liiton asiantuntijoilta.

Maainfot ovat one-pager-tyyppisiä maainfoja tuotantomaista, jotka täydentävät liiton maaraporttisarjaa. Maainfot on tuotettu vastaamaan jäsenyrityksien kiinnostukseen lähituotannosta ja tuotantomaista (Balkan, Itä-Eurooppa, entiset neuvostotasavallat jne.) Maainfoissa käsitellään kunkin tuotantomaan erityispiirteitä, mahdollisia klustereita, keskeisiä tunnuslukuja, toimialajärjestöjä ja muita keskeisiä toimijoita.

Maainfoissa on myös kompakti SWOT-analyysi, johon voidaan nostaa esiin muun muassa maan mahdollisuuksia ja riskejä tekstiili- ja muotialan tuotannossa, sillä yllättävän moni eurooppalainenkin maa lukeutuu ns. riskimaihin. Ensimmäiset maainfot on julkaistu Romaniasta ja Pohjois-Makedoniasta.

Maainfot ovat jäsenyritysten ladattavissa extranetissä. Maainfosarjaa täydennetään vuoden 2020 aikana muun muassa Itä-Euroopan ja Balkanin mailla. Voit myös laittaa toiveita käsiteltävistä maista Anne Ruokamolle.

Muita hyödyllisiä oppaita löydät extranetin julkaisuista.