Päivityksiä REACHin erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle

Euroopan komission ylläpitämää nk. kandidaattilistaa eli erityistä huolta aiheuttavien aineiden listaa on päivitetty.

Seuraavilla kandidaattilistan ftalaateilla on jo aikaisemmin todettujen vaikutusten lisäksi havaittu myös hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia:
• betsyylibutyyliftalaatti (BBP)
• bis(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
• dibutyyliftalaatti (DBP)
• di-isobutyyliftalaatti (DIBP)

Lisäksi listalla olleen Bisfenoli A:n (BPA) tietoa on päivitetty. Lisääntymismyrkylliseksi todettu aine on nyt merkitty myös hormonitoimintaa häiritseväksi aineeksi.

Uutena aineena kandidaattilistalle on lisätty perfluoriheksaani-1-sulfonihappo ja sen suolat (PFHxS).
• Erittäin voimakkaasti biokertyvä aine
• Hajoaa hitaasti
• Esimerkkejä käyttökohteista: pehmentimet, pinta-aktiiviset aineet, kostutusaineet, voiteluaineet, korroosionestoaineet, ainesosana sammutusvaahdoissa

Kokonaisuudessaan kandidaattilistalla on tällä hetkellä 174 ainetta, joista 43 on luvanvaraisten aineiden luettelossa.

Jäsenyrityksille neuvontaa kemikaaliasioissa tarjoaa Satu Nissi-Rantakömi.