PFOA-fluoriyhdisteiden käytölle tekstiileissä tulossa rajoituksia 4.7.2020 alkaen 

PFOA-fluoriyhdisteen, sen suolojen ja samankaltaistaen aineiden käyttöä tullaan rajoittamaan EU:ssa terveys- ja ympäristöriskien vuoksi POP-asetuksella 4.7. 2020 lähtien. 

PFOA (perfluorioktaanihappo) -aineita käytetään tekstiileissä lian ja veden hylkivyyden vuoksi, ja yleisintä niiden käyttö on ollut ulkoiluvaatteissa. PFOA-aineiden on kuitenkin havaittu olevan ympäristölle ja ihmisille erittäin haitallisia, kaukokulkeutuvia ja hyvin hitaasti hajoavia ympäristömyrkkyjä.  

PFOA-fluoriyhdisteen, sen suolojen ja samankaltaistaen aineiden käyttöä tullaan EU-alueella rajoittamaan POP-asetuksella (1021/2019) 4.7.2020 lähtien. Tekstiilituotteita valmistaville ja myyville yrityksille tuleva rajoitus tarkoittaa, että 4.7.2020 jälkeen PFOA-aineita sisältävien tuotteiden valmistus kielletään.  

Viimeistään 4.7.2020 tuotettujen, PFOA-aineita sisältävien esineiden markkinoille luovuttaminen kuitenkin sallitaan 4.1.2021 saakka. Markkinoille luovuttamista koskeva rajoitus tulee koskemaan myös jakelijoita ja vähittäismyyjiä EU-alueella. Lisäksi yritysten tulee toimittaa toimivaltaiselle viranomaiselle tieto siirtymäaikana markkinoille luovutettavista tuotteista.  

Poikkeuksena rajoitus sallii yhdisteiden käytön öljyä ja vettä hylkivissä tekstiileissä, joilla suojellaan työntekijöitä heidän terveydelleen ja turvallisuudelleen riskejä aiheuttavilta nesteiltä 4.7.2023 saakka.  

 4.1.2020 jälkeen, myymättä jääneet PFOA-aineita sisältävät tuotteet tulee hävittää ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla. Tuotteiden kierrättäminen on asetuksen mukaan kielletty.  

POP-asetuksen käsittely Euroopan parlamentissa ja neuvostossa päättyy vasta kesäkuussa, mutta sisältöön ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia. Suomen Tekstiili & Muoti ry seuraa käsittelyn etenemistä ja tiedottaa jäsenyrityksiä mahdollisista muutoksista. Jäsenyritykset voivat olla kemikaaliasioissa yhteydessä myös suoraan asiantuntija Katri Pylkkäseen. 

EU-kemikaalilainsäädännön muutosten ennakointiin ja vaikuttamiseen löytyy tietoa Tukesin sivuilta. 

Lisätietoja: 

Suomen Tekstiili & Muoti ry, asiantuntija, Katri Pylkkänen 

Tukesin kemikaalineuvonta yrityksille, p. 0400 393 033 

POP-rajoitus: Timo Seppälä, ylitarkastaja, Suomen ympäristökeskus, p. 0400 148 643, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi