Kommentoi muutosehdotuksia luvanvaraisista kemikaaleista

Nyt on aika vaikuttaa ja kommentoida! Euroopan komissio on lähettänyt kommentoitavaksi muutosehdotuksen, jossa ehdotetaan tiettyjä kemikaaleja luvanvaraisiksi.

Article image

Luettelon listalle ehdotetuista aineista löydät tästä tästä liitteestä. Luvanvaraisten aineiden luettelossa oleville aineille on haettava käyttölupa.

Kommentointimahdollisuus on osa komission niinkutsuttua paremman sääntelyn agendaa, jolla edistetään voimassa olevan lainsäädännön jatkuvaa ja systemaattista tarkastelua.

Listalle ehdotettuja 12 ainetta voi kommentoida suoraan EU-komission paremman sääntelyn sivustolla. Kommentointiaikaa on 14.10.2016 asti.