Tekstiilijätteelle tulossa erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä

EU-tasolla on päästy alustavaan sopuun jätealan direktiivien muuttamisesta. Tulevat muutokset edellyttävät muun muassa tekstiilijätteiden erilliskeräyksen järjestämistä vuoteen 2025 mennessä.

Jätedirektiivien muutosten keskeisenä tavoitteena on edistää kiertotaloutta sekä vähentää kaatopaikoille ja polttoon päätyvän jätteen määrää. Lisäksi komission tulee jatkossa selvittää mahdollisuuksia muun muassa ruokajätteen vähentämiselle, tekstiilijätteen ja biojätteen kierrätykselle sekä pakkausten uudelleenkäytölle.

Jätedirektiivien tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätettäisiin 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteen kierrätysaste Suomessa on 35-40 prosenttia. Jäsenmaiden on muun muassa järjestettävä tekstiilijätteiden erilliskeräys vuoteen 2025 mennessä.

Päivitettävien jätedirektiivien tavoitteena on myös kehittää toimia, joilla vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta. Jäsenmaiden tulee tulevaisuudessa muun muassa edistää tavaroiden suunnittelua ja valmistamista niin, että ne voidaan käyttää uudelleen, korjata ja kierrättää.

Direktiivimuutokset hyväksytään lopullisesti ensi vuoden alussa, jonka jälkeen ne on pantava täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä. Liitto seuraa asian etenemistä ja tiedottaa siitä jäsenyrityksille.