Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (RSL) päivitetty

Suomen Tekstiili & Muoti ry ylläpitää jäsenyrityksille luetteloa sellaisista tekstiili- ja nahkatuotteiden kemikaaleista, joiden käyttö on lainsäädännöllä kielletty tai joiden käyttöä on rajoitettu.

Liiton ylläpitämän RSL:n (Restricted Substances List) avulla yritykset voivat kehittää tuotteidensa laatua ja turvallisuutta sekä vähentää tekstiilituotteiden haitallisten aineiden ympäristövaikutuksia.

Luettelo perustuu kemikaaleja koskevaan EU-lainsäädäntöön (REACH 1907/2006, POP-asetus, CRM-asetus) sekä kansalliseen kemikaalilainsäädäntöön. Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien on todettu olevan haitallisia ihmisille tai ympäristölle. Tekstiilialan yrityksille ja heidän tavarantoimittajilleen tai alihankkijoilleen RSL toimii apuna, kun määritellään, mitä kemikaaleja tuotteissa on sallittua käyttää.

Luetteloa päivitetään kerran vuodessa tai tarpeen vaatiessa myös useammin. Viimeisin versio on aina jäsenyritysten luettavissa ja ladattavissa liiton jäsensivuilla (extranetissä). Edelliseen versioon tehdyt muutokset on merkitty luetteloon erilaisella pohjavärillä.

Tuotteiden ja materiaalien asiantuntija liitossa auttaa jäsenyrityksiä tekstiilien kemikaaleihin liittyvissä kysymyksissä. Ole rohkeasti yhteydessä, jos sinulla tai yritykselläsi on kysyttävää kemikaaleista tai haluat esittää kehitysehdotuksia RSL-listaan liittyen.

RSL on mahdollista saada myös MS Word-muodossa pyydettäessä.

Jäsenyritykset voivat ladata luettelon jäsensivuiltamme: RSL Finnish Textile & Fashion 03_2021