Vaikuta EU:n ja Turkin välisiin kauppasuhteisiin vastaamalla nettikonsultaatioon

Viimeisten 20 vuoden kuluessa EU:n ja Turkin välinen kauppa on nelinkertaistunut ja taloudellinen sekä teollinen integraatio on syventynyt voimakkaasti. Turkki on nyt EU:n viidenneksi suurin kauppakumppani.

EU on puolestaan Turkin suurin kauppakumppani ja kaksi kolmasosaa ulkomaisista investoinneista Turkkiin on peräisin EU:sta.

Viime vuonna Suomen vienti Turkkiin oli 772 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuotta aiemmasta oli 17 %. Tuonti Turkista oli  403 miljoonaa euroa, jossa oli vähennystä 4 % edellisvuodesta.

Vaikka EU:n ja Turkin välillä sovelletaan tulliliiton mukaisesti yhteisiä tulleja, ei esimerkiksi tullimuodollisuuksista ole luovuttu. EU:n ja Turkin välisestä tulliliitosta huolimatta Turkki on perinyt lisätulleja ja toiminnasta on seurannut myös muita kaupan esteitä eurooppalaisille yrityksille.

Kaupan esteitä selvittävä nettikonsultaatio on avoinna 9.6.2016 asti.

Lisätietoa nettikonsultaatiosta on täällä.