Valmistaudu EU:n tietosuoja-asetukseen

EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee Suomessa voimaan 25.5.2018 ja kaikkien yritysten on noudatettava asetusta sen voimaantuloajankohdasta lukien.

Yritysten näkökulmasta tärkeä muutos aikaisempaan verrattuna on, että yritysten on jatkossa pystyttävä osoittamaan, että ne noudattavat tietosuoja-asetusta. Tämä edellyttää yrityksiltä aikaisempaa enemmän tietosuoja-asioihin liittyvää dokumentointia ja muun muassa tietosuojaselosteen laatimista.

Liitto auttaa jäsenyrityksiä tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa ja tarjoaa jäsenilleen liiton lakimiehen maksuttomia palveluja. Palveluihin sisältyy yrityskohtaista neuvontaa tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa sekä tarvittaessa yrityksen laatimien dokumenttien (esimerkiksi tietosuojaselosteen) läpikäyntiä ja kommentointia.

Lue lisää tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta