Yhdessä kohti parempaa – työhyvinvointia ja tuottavuutta tekstiilissä

Alan yritysten edustajat sekä luottamushenkilöt osallistuivat virtuaalitilaisuuteen 28.9.2021. Päivän keskiössä oli edistää vuoropuhelua, yhteistoimintaa ja paikallista sopimista alan työpaikoilla sekä vahvistaa luottamukseen perustuvaa työkulttuuria.

Tilaisuuden avasi Filosofian Akatemian Karoliina Jarenko, joka kertoi muun muassa vuorovaikutuksen vaikutuksesta organisaatioiden menestymiseen.

“Mitä enemmän työn lisäarvo syntyy ajattelusta, kehittämisestä tai muiden ihmisten kanssa suhteessa olemisesta, sitä suurempi merkitys on työpaikan tunneilmastolla. Meillä on ihan tarpeeksi työkaluja ja menetelmiä, mutta voisimme kiinnittää enemmän huomiota siihen sävyyn, jolla asioita teemme”, Karoliina toteaa.

Tilaisuuden toisena puhujana oli aivotutkija ja kasvatustieteen professori Minna Huotilainen. Hän kutsui nykyistä työelämää aivojen kannalta säheltämisen vuosikymmeneksi. Tähän ovat vaikuttaneet esimerkiksi keskeytykset, huonot työtilat ja -välineet sekä erilaiset ja usein toistuvat työn järjestelyt. Etenkin keskeytykset lisäävät kuormitusta ja hidastavat työn tekemistä.

Uusia taitoja ja työvälineitä työn tueksi

Tekstiili- ja muotialan työmarkkinaosapuolet Suomen Tekstiili & Muoti ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Teollisuusliitto ry tekevät jatkuvaa pitkäjänteistä yhteistyötä tekstiili- ja muotialan yritysten tuottavuuden parantamiseksi ja yritysten henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi. Alan järjestöt ovat mukana TYÖ2030 -hankkeessa. Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma on osa hallitusohjelmaa.

Keväällä 2020 alan yrityksiin tehdystä kyselystä selvisi, että monitaitoisuuden merkitys on korostunut poikkeusaikana. Etätyö ja uusien teknisten työvälineiden käyttö on koettu työntekoa helpottavaksi, ja useissa yrityksissä digiloikka on tapahtunut pikaisella aikataululla.

”Moni yritys nopeutti digitaalisten välineiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä pandemia-aikana. Verkkokoulutukset ja muut etänä suoritetut koulutusmallit ovat lisääntyneet merkittävästi”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläinen.

Poikkeuksellisiin tilanteisiin on pyritty löytämään luovia ratkaisuja. Koronasta johtuneen kysynnän hiipumisen myötä yrityksissä on tuotettu korvaavia tuotteita. Sen lisäksi sopeuttamistoimien rinnalla on etsitty keinoja, joilla yritysten toimintoja on järjestetty tehokkaammiksi ja toimivammiksi. ”Niin henkilöstö kuin työnantajat ovat yhdessä etsineet uusia joustavia tapoja tehdä töitä onnistuneesti”, sanoo Teollisuusliitto ry:n sopimusasiantuntija Markku Aaltovirta.

Hankkeen jatkoaskeleet

Hankkeesta syntyviä tuloksia jaetaan jäsenyritysten ja niiden henkilöstön käyttöön. Teemme alan työpaikkojen käyttöön podcasteja ja videoita, jotka sisältävät tuottavuuteen ja työhyvinvointiin liittyviä vinkkejä, kertoo Ammattiliitto Pro ry:n sopimusalavastaava Iris Schiewek.