Ylimääräiset tuontitullit Yhdysvalloista tuotaville farkuille

Yhdysvalloista tuotaville naisten ja tyttöjen denim-housuille on 1.5.2020 lähtien lisätty ylimääräinen tuontitulli. Arvotulli on suuruudeltaan 0,012 prosenttia.

Ylimääräiset tuontitullit eli lisätullit otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen amerikan Yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Ylimääräisen tuontitullin määrä on 1.5.2020 lähtien 0,012 % arvotulli. Euroopan komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2020 lukien ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraavista CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

  • 0710 40 00 sokerimaissi
  • 6204 62 31 naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, denimiä
  • 8705 10 00 nosturiautot
  • ex 9003 19 00 silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, epäjaloa metallia

Alkuperä
Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA.

Lisätietoja:

Tullin tiedote
Yritysneuvonta: yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi