Yritys: vastaa EK:n kyselyyn palkkatiedoista!

Elinkeinoelämän keskusliitto kerää parhaillaan tietoa palkkatilastoja varten. Mitä useampi jäsenyritys vastaa tiedusteluun, sitä laadukkaampia palkkatilastoja saamme yritysten hyödynnettäväksi. Palkkatiedot ilmoittaneet yritykset voivat hyödyntää EK:n palkkatilastopalvelua.

Olethan huomannut EK:n pyynnön osallistua palkkatietokyselyyn? Käynnissä on ns. syyskuun palkkatiedustelu, jossa kerätään tietoa toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden palkoista.

Tiedonkeruu koskee toimihenkilöiden syyskuun 2018 palkkoja. Työntekijäasemassa olevan henkilöstön tuntipalkkoja tiedustellaan erillisellä kyselyllä aina loka-joulukuulta, ja kysely käynnistyy alkuvuodesta.

Palkkatietoja kerätään työehtosopimusneuvotteluja ja edunvalvontaa varten. EK:n palkkatilastot ovat myös merkittävä osa Suomen ja EU:n virallista palkkatilastoa. EK luovuttaa palkkatilastotiedot Tilastokeskukselle, joten EK:n jäsenyritysten ei tarvitse vastata Tilastokeskuksen palkkatiedusteluihin.

Palkkatiedot ilmoittaneet yritykset voivat hyödyntää EK:n palkkatilastopalvelua, josta voi seurata alan palkkatietoja ja ansioiden kehitystä.

Takaraja kyselyyn vastaamiselle on 31.10.2018. Palkkatiedustelusta löytyy lisätietoa EK:n sivuilta. Tiedonkeruuseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä EK:n Sirkka Kauppiseen, 09 4202 2377, sirkka.kauppinen@ek.fi.

Suomen Tekstiili & Muoti tuottaa jäsenistölle tietoa alan palkkauksesta ja palkkakehityksestä. Jos tarvitset palkkatilastoja, ota yhteyttä työmarkkinapäällikkö Tuija Vehviläiseen tai tilasto- ja tietoasiantuntija Hanne Mikkoseen.