Kestävästi kehittyvä ja globaalisti menestyvä

Tekstiili- ja muotialalla on Suomessa valtava kasvun potentiaali. Alan uudistuminen voi synnyttää suuria investointeja ja tuoda Suomeen paljon työpaikkoja. Suomen maine kestävän kehityksen johtavana maana voi vahvistua maailmanlaajuisesti.

Meidän tärkein tavoitteemme on suomalaisen tekstiili- ja muotialan kestävä kehittyminen ja globaali menestyminen. Tavoitteen saavuttamiseksi rakennamme vahvoja verkostoja ja teemme vaikuttamistyötä tekstiili- ja muotialan puolesta.

image description

Mahdollisuuksien ala – tähän haluamme vaikuttaa

Mahdollisuuksien ala – lue vaikuttamisviestimme

Liiton viestit päättäjille

Vaikuttajaryhmät liitossa

Vaikuttajaryhmien avulla jäsenyritysten ääni saadaan kuuluviin, mikä vahvistaa liiton yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Vaikuttajaryhmät jäsenyrityksille