Vaikuttajaryhmät jäsenyrityksille

Vaikuttajaryhmien avulla liitto haluaa kuulla jäsenyritysten ääntä entistä paremmin ja vahvistaa liiton yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Ryhmän jäsenenä pääset vaikuttaman liiton kantoihin ja toimintaan – eli tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön. Pysyviä vaikuttajaryhmiä on neljä, ja sen lisäksi ajankohtaisten ympärille voidaan perustaa uusia ryhmiä tarpeen mukaan. STJM:n vaikuttajaryhmät ovat toimineet nykymuotoisina vuodesta 2021 alkaen.

Pysyvät vaikuttajaryhmät

  1. Työelämä ja osaaminen
  2. Vastuullisuus ja kiertotalous
  3. Kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus
  4. Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus
  5. Osaaminen ja vetovoima

Ryhmien toiminta

Ryhmissä pääset vaikuttamaan tekstiili- ja muotialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön, sillä ryhmillä on tärkeä rooli päätettäessä, mitä edunvalvonnan aiheita liitto painottaa toiminnassaan ja mitkä liiton kannat eri aiheisiin ovat.

Suurissa linjoissa ryhmät valmistelevat asiat liiton hallitukselle. Monissa kysymyksistä ryhmät toimivat itsenäisesti: esimerkiksi, kun liitto antaa lausuntoja tai kun tarvitaan nopeasti kantoja johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. Vaikuttajaryhmissä voidaan kuulla myös alan eturivin asiantuntijoita ja päättäjiä tarpeen mukaan.

Ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan virtuaalisesti tai kasvokkain 2–4 kertaa vuodessa.

Jäseniksi toivotaan jäsenyrityksissä johto- tai päällikkötehtävissä toimivia, jotka työskentelevät ryhmien aiheiden parissa. Sama yritys tai henkilö voi olla jäsen useassa ryhmässä. Yhdestä yrityksestä voi olla yksi edustaja kussakin ryhmässä. Liiton hallitus huomioi jäseniä nimittäessään, että jäseniä tulee tasapuolisesti erityyppisistä ja erikokoisista jäsenyrityksistä.

Ryhmien koko voi olla 5–20 henkilöä, ja niiden toimikausi on aina yksi vuosi kerrallaan. Osallistujien toimikausien määrää ei ole rajattu.