Vaikuttamisviestimme

Tekstiili- ja muotialalla on Suomessa valtava kasvun potentiaali. Kun yhteiskunta saadaan tukemaan alan kehitystä, pystymme paljon nykyistä parempaan ja suurempaan.

Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on pitkät perinteet. Alan teollinen tuotanto ja arvoketju ovat uudistumassa voimakkaasti. 2020-luvun suomalainen tekstiili- ja muotiala työllistää laajasti tarkasteltuna noin 18 000 ihmistä ja tekee 3,95 miljardin euron liikevaihtoa. Kehittyvä tekstiili- ja muotiala kytkeytyy vahvasti muihin teollisuudenaloihin, muun muassa metsäteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen. Näistä lähtökohdista on hyvä kasvaa.

Tekstiili- ja muotialan mahdollisuudet on tunnistettava lähivuosien poliittisessa päätöksenteossa. Alalle tarvitaan selvä ohjelmakokonaisuus, jolla vahvistetaan tekstiili- ja muotialan arvoketjua ja tuetaan kansainvälistä kestävää kasvua.

Reilut pelisäännöt turvaavat elinvoimaisen tekstiili- ja muotialan Suomessa ja Euroopassa

Tekstiili- ja muotiala uudistuu vauhdilla. Vastuullisuus, digitalisaatio ja kuluttajien käyttäytymisen muutokset muuttavat ja haastavat toimialaa ennennäkemättömällä tavalla. Suomalaiset yritykset ovat tehneet paljon kaikilla rintamilla, ja halu uudistamiseen kova.

Muutospaineita aiheuttaa myös alan kohtaama sääntelytulva: Kuluneen kauden aikana komissio on antanut 16 täysin uutta aloite-ehdotusta, jotka velvoittavat tekstiili- ja muotialan koko arvoketjua.
Lue EU-vaalitavoitteemme

Tekstiili- ja muotialasta viennin uusi kärki

Vastuullisen muodin sekä suoran kuluttajakaupan (D2C) globaali kasvu on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan huomattavaa. Suomalaisen tekstiili- ja muotialan vahvuudet ovat vastuullisuudessa, designosaamisessa ja kiertotaloudessa.

Panostamalla näihin vahvuuksiin voimme tehdä kestävästä suomalainen tekstiili- ja muotialasta yhden Suomen talouden kivijaloista. Huolehditaan siis, että 1500 miljardin euron kansainvälisestä muotibisneksestä vastuullinen Suomi saa ansaitsemansa osuuden.

Lue lisää

Suomalainen tekstiiliala näyttää suuntaa kiertotalouden & vastuullisuuden edelläkävijänä​

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on työskennellyt pitkään kestävyyskysymysten parissa ja Suomessa on tehty kansainvälisesti korkealaatuista tutkimus- ja kehitystyötä esimerkiksi tekstiilien kiertotalouteen liittyen.

Alan yrityksistä löytyy lukuisia edelläkävijöitä, jotka omilla ratkaisuillaan ja toimintatavoillaan edistävät vihreää siirtymää ja kasvattavat koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Suomen on pidettävä huolta siitä, että yritysten toimintaympäristö kannustaa niitä kehittämään kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä tukee alan kestävyyttä edistävää tutkimusta, innovaatioita ja investointeja.

Lue lisää

Paikallista sopimista tarvitaan enemmän kuin koskaan

Vaikutamme aktiivisesti työmarkkinoiden työnantajamyönteiseen kehitykseen, jotta työllistämisen edellytykset ja yritysten kasvu ja kilpailukyky vahvistuvat. Kehitämme alan työehtoja joustaviksi ja selkeiksi sekä houkutteleviksi ja kilpailukykyisiksi.

Haluamme edistää paikallista sopimista entisestään. Paikallisessa sopimisessa on kyse yhteisen edun löytämisestä, ei vastakkainasettelusta. Yrityksillä ja niiden henkilöstöllä on paras tieto siitä, mikä niille on parhaaksi.

Tekstiili- ja muotiala tarvitsee monipuolista osaamista ja osaajia

Vastuullisuus, kiertotalous, digitalisaatio sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset vievät vauhdilla toimialaa eteenpäin niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Muutokset vaativat uusia osaamistarpeita niin työntekijöilyrityksiltä kuin oppilaitoksilta

Tekstiilialan tulevaisuusvision mukaan toimiala voi luoda vuoteen 2035 mennessä 17 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Näihin työpaikkoihin tarvitsemme kipeästi monipuolista osaamista. On tärkeää saada koulutuksen kokonaisketju kuntoon – ompelijoista DI-koulutukseen. 

Lue lisää

Tekstiiliala on tärkeä osa Suomen huoltovarmuutta

Viime vuosien häiriöt kansainvälisissä arvo- ja toimitusketjuissa alleviivaavat huoltovarmuuden tärkeyttä ja sitä, miten vaikea kriisejä on ennakoida. Muuttunut kansainvälinen tilanne korostaa paluuta perinteisempään varautumisajatteluun. On selvää, ettei huoltovarmuutta voida rakentaa ainoastaan kansainvälisten markkinoiden ja tuotantoketjujen varaan. 

Tekstiiliala on huoltovarmuuden kannalta keskeisessä roolissa muun muassa terveydenhuollon, viranomaisten ja puolustusvoimien suojavaatteiden ja varusteiden osalta. Huoltovarmuuden kannalta tekstiiliteollisuuden riippuvuus ulkomaisista välituotteista on kuitenkin korkea. Suomalaisen tekstiilialan huoltovarmuutta tulee kehittää vastaamaan muuttuneen maailmaan tarpeita, ja takaamaan, että kotimaisella tuotannolla on kapasiteettia vastata kriittisten tuotteiden kysyntään.

Lue lisää

Luodaan kannusteet kuluttajan vihreään siirtymään

Suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset ovat laaja-alaisesti kehittäneet toimintansa vastuullisuutta ja panostaneet tuotteidensa vastuullisuuteen, kestävyyteen, elinkaareen ja laatuun sekä luoneet tuotteiden kierrättämistä ja käyttöiän pidentämistä tukevia palveluja. Kuitenkaan nykyinen lainsäädäntö ei ohjaa tehokkaasti kuluttajaa kohti kestävämpiä hankintoja.

Tämän takia kuluttajille on luotava kannusteita kestäviin ja vastuullisiin tekstiili- ja vaatehankintoihin ja näiden kautta edistettävä vihreää siirtymää kuluttajamarkkinoilla.

Lue lisää

Ajankohtaista tekstiili- ja muotialalla

Tekstiili- ja muotialan kasvusopimus julkaistu: Suomi tarvitsee lisää kaupallista osaamista

Talouskatsaus: Yritysten näkemykset synkenneet, tulevaan suhtaudutaan epäilevästi

Vuosi 2023 oli odotetun vaikea alalle – sekä viennissä että tuonnissa raju pudotus

Arvonlisäveron noston aikataulu liian kireä ja heikentää yritysten kilpailukykyä