Vaikuttamisviestimme

Tekstiili- ja muotialalla on Suomessa valtava kasvun potentiaali. Kun yhteiskunta saadaan tukemaan alan kehitystä, pystymme paljon nykyistä parempaan ja suurempaan.

Suomalaisella tekstiili- ja muotialalla on pitkät perinteet. Alan teollinen tuotanto ja arvoketju ovat uudistumassa voimakkaasti. 2020-luvun suomalainen tekstiili- ja muotiala työllistää laajasti tarkasteltuna noin 18 000 ihmistä ja tekee 3,95 miljardin euron liikevaihtoa. Kehittyvä tekstiili- ja muotiala kytkeytyy vahvasti muihin teollisuudenaloihin, muun muassa metsäteollisuuteen ja teknologiateollisuuteen. Näistä lähtökohdista on hyvä kasvaa.

Tekstiili- ja muotialan mahdollisuudet on tunnistettava lähivuosien poliittisessa päätöksenteossa. Alalle tarvitaan selvä ohjelmakokonaisuus, jolla vahvistetaan tekstiili- ja muotialan arvoketjua ja tuetaan kansainvälistä kestävää kasvua.

Tartutaan globaaliin kasvu­potentiaaliin

Tekstiili- ja muotialan kasvun mahdollisuudet ovat liki rajattomat. Nykyisin alan yritysten liikevaihdosta vain alle kolmannes tulee viennistä. Tätä on varaa kasvattaa. Vastuullisina tunnetut suomalaisbrändit puhuttelevat kuluttajia myös maamme rajojen ulkopuolella. Digitaaliset kanavat avaavat markkinoita kaikenkokoisille yrityksille. Kasvu voi olla nopeaa.

Tehdään lisää työtä ja tuloja Suomeen

VTT laati 2021 alalle rohkean tulevaisuusvision, jonka mukaan Suomen tekstiili- ja muotiala voi olla maailman vastuullisinta ja toimivinta vuonna 2035. Alan uudistumisella voitaisiin saavuttaa arviolta miljardin euron investoinnit, noin 17 000 uutta työpaikkaa ja maailmanlaajuinen maine kestävän kehityksen johtavana maana.

Miten tämä toteutetaan? Tarvitaan nykyistä vahvempi alan arvoketju, paremmat brändiliiketoiminnan edellytykset ja enemmän tukea osaamisen kehittämiseen alalla.

Hyödynnetään alan innovaatioiden mahdollisuudet yhteiskunnassa

Tekstiili- ja muotialalla syntyneet kiertotalousratkaisut pienentävät selvästi alan hiilijalanjälkeä. Ne myös tehostavat resurssien ja materiaalien käyttöä. Digitaalisen teknologian käyttö vaatteissa voi edistää esimerkiksi hoivatyötä ja työturvallisuutta. Kotimaista alan arvoketjua on viisasta vahvistaa myös huoltovarmuuden näkökulmasta.

Ajankohtaista tekstiili- ja muotialalla

Suomen Tekstiili & Muoti ja Fashion Finland: Suomalainen muotiala tarvitsee kasvurahoitusta

Miten varmistaa teollisuuden huoltovarmuus muuttuneessa maailmassa? PTT etsii keinoja yhdessä tekstiili- ja vaatealan kanssa

Suomalaiset käyttävät vaatteisiin, kodintekstiileihin ja jalkineisiin 920 euroa vuodessa

Digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kiinnostavat yrityksiä