Suomesta tekstiilialan kiertotalouden & vastuullisuuden suunnannäyttäjä

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on työskennellyt pitkään kestävyyskysymysten parissa ja Suomessa on tehty kansainvälisesti korkealaatuista tutkimus- ja kehitystyötä esimerkiksi kuituinnovaatioiden ja tekstiilien kiertotalouteen liittyen.

Alan yrityksistä löytyy lukuisia edelläkävijöitä, jotka omilla ratkaisuillaan ja toimintatavoillaan edistävät vihreää siirtymää ja kasvattavat koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä. Suomen on pidettävä huolta siitä, että yritysten toimintaympäristö kannustaa niitä kehittämään kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä tukee alan kestävyyttä edistävää tutkimusta, innovaatioita ja investointeja.

Viestimme päättäjille:

  1. Panostetaan, että Suomeen syntyy investointien kautta uusiin tekstiilikuituihin, kiertotalouteen ja jäljitettävyyteen perustuva kestävä tekstiilituotannon arvoketju, joka mahdollistaa korkean jalostusarvon tekstiilituotteet tulevaisuudessa.​
  2. Tekstiili- ja muotiala on tunnistettava poliittisessa päätöksenteossa kestävän kasvun osalta merkittäväksi kehityskohteeksi ja varmistettava riittävät TKI-resurssit toimialan vihreän siirtymän toteuttamiseksi.​
  3. Nostetaan Suomen profiilia tekstiilien kiertotalouden kärkimaana kansainvälisesti, jotta suljetun kierron mukainen arvoketju on mahdollista toteuttaa Suomessa.
  4. Edistetään yhtenäisen, vastuullisen ja kiertotalouteen pohjautuvan toimintaympäristön luomista EU:ssa sekä vahvistetaan kestävien ja vastuullisten materiaalien ja tuotteiden kysyntää, esimerkiksi kuluttajakaupassa, huoltovarmuudessa ja julkisissa hankinnoissa.​
  5. Kasvatetaan keskeisten sidosryhmien ymmärrystä tekstiilituotteiden ominaisuuksista, käyttökohteista ja arvoketjuun liittyvistä erityispiirteistä. Varmistetaan, että tuleva toimialaa koskeva sääntely tukee yritysten kestävää liiketoimintaa erityisesti pk-yrityksissä.

    

Tiesitkö?

Tiesitkö? Tekstiilituotteet ovat erittäin heterogeeninen ryhmä tuotteita. Kuluttajille suunnattujen tavanomaisten vaatteiden ja kodintekstiilien lisäksi tekstiilituotteita ovat esimerkiksi terveydenhuollon tekstiilit, hygieniatekstiilit, työ- ja suojavaatteet, julkisten tilojen tekstiilit tai geotekstiilit.

Emilia Gädda

Johtava asiantuntija, vastuullisuus & kiertotalous

+358 41 545 8142
emilia.gadda@stjm.fi