Vaalit 2023: Tekstiili ja muoti rakentavat tulevaisuuden Suomea kestävästi

Vauhdilla uudistuva toimiala voi tuoda yli miljardin euron investoinnit, luoda 17 000 uutta työpaikkaa ja vahvistaa Suomen mainetta kestävän kehityksen johtavana maana. Tähän toimiala tarvitsee strategisen kasvuohjelman.

Hallitusohjelmatavoitteemme:

Käynnistetään tekstiili- ja muotialan kotimaisen arvoketjun vahvistamista sekä kansainvälistä kestävää kasvua tukeva ohjelmakokonaisuus.

 

Miksi oma kasvuohjelma?

Toimialan arvoketjun yhdistävään ja toimialarajat ylittävään kehittämiseen tarvitaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Kuitenkaan yhdelläkään toimijalla ei nyt ole tällaista tehtävää eikä resursseja vastata koko ekosysteemin kehittämisestä. Tekstiili- ja muotialan kasvuohjelmalla:

Tartutaan globaaliin kasvupotentiaaliin

Tekstiili- ja muotialan kasvun mahdollisuudet ovat liki rajattomat. Nykyisin alan yritysten liikevaihdosta vain alle kolmannes tulee viennistä. Tätä on varaa kasvattaa. Vastuullisina tunnetut suomalaisbrändit puhuttelevat kuluttajia myös maamme rajojen ulkopuolella. Digitaaliset kanavat avaavat markkinoita kaikenkokoisille yrityksille. Kasvu voi olla nopeaa.

Tehdään lisää työtä ja tuloja Suomeen

VTT laati 2021 alalle rohkean tulevaisuusvision, jonka mukaan Suomen tekstiili- ja muotiala voi olla maailman vastuullisinta ja toimivinta vuonna 2035. Alan uudistumisella voitaisiin saavuttaa arviolta miljardin euron investoinnit, noin 17 000 uutta työpaikkaa ja maailmanlaajuinen maine kestävän kehityksen johtavana maana. Miten tämä toteutetaan? Tarvitaan nykyistä vahvempi alan arvoketju, paremmat brändiliiketoiminnan edellytykset ja enemmän tukea osaamisen kehittämiseen alalla.

Hyödynnetään alan innovaatioita suomalaisen yhteiskunnan uudistamisessa

Suomessa on kehitetty tekstiili-innovaatioita, joilla voisi olla miljardien markkinat. Jotta uusia tuotteita ja menetelmiä voidaan kaupallistaa ja monipuolistaa suomalaista vientirakennetta, tarvitaan panostuksia niin teknologioiden kehittämiseen kuin niiden luovaan soveltamiseen yrityksissä.

Rakennetaan Suomen maabrändiä kestävän kehityksen edelläkävijänä

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on työskennellyt pitkään kestävyyskysymysten parissa ja Suomessa on tehty kansainvälisesti korkealaatuista tutkimus- ja kehitystyötä esimerkiksi tekstiilien kiertotalouteen liittyen. Alan yrityksistä löytyy lukuisia edelläkävijöitä, jotka omilla ratkaisuillaan ja toimintatavoillaan edistävät vihreää siirtymää ja kasvattavat koko suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Mihail Tchitcherin

Johtava asiantuntija, viestintä & yhteiskuntasuhteet (perhevapaalla elokuusta 2023 lähtien)

+358 40 515 1137
mihail.tchitcherin@stjm.fi

Hallitusohjelmatavoitteemme

  • STJM_vaikuttamisviestimme_onepager_.pdf

    Lataa