Tekstiili- ja muotiala tarvitsee monipuolista osaamista

Vastuullisuus, kiertotalous, digitalisaatio sekä kuluttajakäyttäytymisen muutokset vievät vauhdilla toimialaa eteenpäin niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Muutokset vaativat uusia osaamistarpeita niin työntekijöiltä, yrityksiltä kuin oppilaitoksilta.

Tekstiilialan tulevaisuusvision mukaan toimiala voi luoda vuoteen 2035 mennessä 17 000 uutta työpaikkaa Suomeen. Näihin työpaikkoihin tarvitsemme kipeästi monipuolista osaamista. On tärkeää saada koulutuksen kokonaisketju kuntoon – ompelijoista DI-koulutukseen.

Viestimme päättäjille

  1. Alan koulutuspaikkoja EI tule vähentää. Sen sijaan tutkinto- ja täydennyskoulutusten rakenteita ja sisältöjä tulee kehittää vastaamaan paremmin nopeasti muuttuvan työelämän tarpeita. Korkeatasoisen tutkimuksen ja korkeakoulutuksen rinnalle tarvitaan tutkintokoulutusta lyhyempiä koulutuskokonaisuuksia sekä jatkuvan oppimisen ratkaisuja yritysten tarpeita kuunnellen.
  2. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä ja vuoropuhelua osaamistarpeista tulee lisätä. Tähän tarvitaan aktiivisia ja ketterämpiä yhteistyön muotoja ja digitaalisia tiedon jakamisen välineitä.
  3. Digitalisaatio-osaamiseen on panostettava myös tekstiili- ja muotialalla. Digitaalisuutta tulee hyödyntää koulutusten saavutettavuuden toteutuksessa enemmän, jotta yritykset ympäri Suomea voivat osallistua täydennyskoulutuksiin.
  4. Lisätään oppilaitoksissa panostuksia ammattialat ylittävään TKI-toimintaan sekä innovaatioiden kaupallistamiseen. Pk-yrityksiä on kannustettava ja tuettava uusien jo olemassa olevien teknologioiden tehokkaaseen hyödyntämiseen yhdessä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.
  5. Lisätään kaupallista osaamista alan koulutuksessa kaikilla opintoasteilla brändiperusteisten kuluttajatuotteiden aikaansaamiseksi ja niiden maailmanmarkkinoille viemiseksi.

Inna Ahlqvist

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaan sijainen)

+358 50 5939 722
inna.ahlqvist@stjm.fi