FASHION PATTERNS

Fashion Patterns tarjoaa laajasti vaatteiden valmistukseen liittyviä palveluja: kaavoitusta, kaavojen digitalisointia, sarjontaa, mallikappaleiden valmistusta, leikkaussuunnitelmien tekemistä ja tulostamista, mallipiirroksia, piensarjojen ompelua ja tuotannon järjestelyä ja valvontaa. Fashion Patternsin kanssa voi hoitaa valmistuksen koko ketjun, tai tarvittaessa myös yksittäisiä työvaiheita.

Mitä tekstiili- ja vaatealan tuotantoa tai palvelua yritys tekee?

Maakunta

Tarjoaako yritys palveluita muille