Ewona Finland Oy

Ewona Oy manufactures sounding boards for construction industries.

Tietoa yrityksestä

Yrityksemme tuotteiden pääpaino on akustiikassa ja meluntorjunnassa, näihin kehitetään jatkuvasti uusia akustiikkalevyratkaisuja ja äänieristeitä monelle eri toimialalle. Muita tuotteita ovat lämmöneristeet ja suodatinmateriaalit.

Check out these member companies as well