3 syytä, miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä tulevaisuustyötä

Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty ja siihen voi myös vaikuttaa. Parhaiten menestyvät yritykset, jotka varautuvat mahdollisiin tulevaisuuksiin, sanoo tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen. Lue vinkit, miten yritys pääsee alkuun tulevaisuustyöskentelyssä.

”Tulevaisuus muotoutuu nykyhetken valintojen ja päätösten pohjalta. Tulevaisuus on läsnä nykyhetkessä, tässä ja nyt”, tiivistää tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta Turun yliopistolta.

Hän kehottaa jokaista yritystä tekemään tulevaisuusstrategian, joka auttaa hahmottamaan mahdollisia tulevaisuuskuvia ja valmentautumaan tulevaisuuden varalle.

Jos yritys toimii kapeakatseisesti eikä ota huomioon maailman muutosta, se on pian entinen yritys. Megatrendit, kuten globalisaatio, urbanisaatio, digitalisaatio, ilmastonmuutos ja resurssipula, vaikuttavat jokaisen yrityksen, organisaation ja yksittäisen ihmisen tulevaisuuteen.

Tulevaisuudentutkimuksen professori Sirkka Heinonen

”Tulevaisuusstrategia tarkoittaa aikatähtäimen venyttämistä normaalia strategiatyöskentelyä pidemmälle, vähintään 20 vuoteen. Tyypillinen strategiatyöskentely ulottuu ehkä 5 vuoden päähän, mutta sen päälle kannattaa asettaa pidemmän aikavälin linssi ja katsoa myös lavealti ”ääreisnäöllä”: Katseen fokus on ydinliiketoiminnassa, mutta samalla katsotaan sivuille, mitä muilla toimialoilla tapahtuu ja mitä kytkentöjä niillä on omaan alueeseen”, Heinonen sanoo.

”Tulevaisuus ei vain tule, se luodaan nykyhetken suunnitelmien, valintojen ja päätöksenteon pohjalta.”

Hän listasi Fabille kolme keskeistä syytä, miksi jokaisen yrityksen tulisi tehdä tulevaisuustyötä.

1. Yritys saa kilpailuetua ja osaamispääomaa

”Systemaattinen tulevaisuusajattelu on kriittinen taito, jota edellytetään tulevaisuudessa jokaiselta yritykseltä. Ennakoinnista saa kilpailuetua: sen avulla nousee ikäänkuin kukkulalle, jolta näkee muita kauemmas horisonttiin ja myös laveammin. Näin yrityksen osaamispääoma karttuu.”

2. Liiketoiminnasta tulee entistä kannattavampaa

”Kun yritys tarttuu tulevaisuustyöskentelyyn ja harjoittaa systemaattista ennakointia, myös liiketoiminnan kannattavuus lisääntyy. Saksalaisen tutkimuksen mukaan ne yritykset, joilla oli jonkinlainen ennakointimekanismi käytössä yrityksessään, tekivät parempaa tulosta.”

3. Yritys selviää paremmin muuttuvassa maailmassa

”Ennakoimalla yritys kehittää tulevaisuusresilienssiä. Se tarkoittaa yritykselle kykyä selvitä muuttuvassa toimintaympäristössä ja ymmärtää, että epävarmuudet ja yllätykset ovat pikemminkin normaalitila kuin poikkeus.”

”Tulevaisuusresilienssin ytimessä on skenaarioajattelu eli vaihtoehtojen jatkuva hahmottaminen ja niiden joukosta parhaimpien todeksi tekeminen. Tulevaisuus ei vain tule, se luodaan nykyhetken suunnitelmien, valintojen ja päätöksenteon pohjalta. Tulevaisuusresilienssi tarkoittaa myös eväitä yrityksen jatkuvaan uusiutumiseen.”

Näin yritys pääsee alkuun tulevaisuustyöskentelyssä

Tulevaisuustyö linkittyy usein yrityksen strategiatyöhön tai innovaatioiden etsimiseen.

Sirkka Heinosen mukaan keskeistä yrityksen tulevaisuustyössä on, että yritys pyrkii tunnistamaan muutoksen ja ymmärtämään muutoksen mekanismeja sekä ryhtyy toimenpiteisiin, joilla voidaan aikaansaada toivottuja tulevaisuuksia ja ehkäistä ei-toivottuja.

Sirkka Heinosen vinkit yrityksen tulevaisuustyön toteuttamiseen:

1. Tulevaisuusaiheiset esitelmät tai keskustelut: kevyt ja helppo aloitus tulevaisuustyölle.

2. Tulevaisuuspäivä esimerkiksi yrityksen juhlavuotena.

3. Futuriikki historiikin sijaan peilaamaan yrityksen tulevia vuosikymmeniä.

4. Skenaarioiden laadinta: millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia voi olla toimialalla muuttuvassa maailmassa, ja millaisia polkuja niihin johtaa.

5. Tulevaisuusverstas tai -klinikka. Tulevaisuusklinikka on metafora lääketieteestä: on ongelma, jonka diagnosointiin kokoonnutaan, mietitään ongelmaan johtaneita syitä, tehdään ennuste siitä, miten tilanteesta edetään ja luodaan nippu reseptejä. Tuloksena on parhaimmillaan aihioita innovaatioiksi tai konkreettisia ratkaisuja johonkin ilmiöön, kuten siihen, miten yritys kohtaa digitalisaation.

Lue seuraavaksi

18.9.2023

Edelläkävijät ovat voittajia datan hyödyntämisessä

5.9.2023
,

Vastuullinen & vastustamaton 3D

22.05.2023

Nuoret muodin muuttajat

Löydä ratkaisut

Pidä ajatuksesi ajan tasalla, tilaa Suomen Tekstiili & Muodin uutiskirje

Lähetämme sähköpostiisi Suomen Tekstiili & Muodin uutiskirjeen, josta voit lukea tuoreimmat Fab-artikkelit.

Siirry tilaamaan