Ympäristövastuu

Tekstiilien tuotannossa merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maankäyttöön sekä energian ja veden kulutukseen. Kaikista maailmassa tuotetuista kemikaaleista arviolta noin 25 % käytetään tekstiileihin. Kemikaalien käyttö tuotantoketjun eri vaiheissa aiheuttaa ympäristöhaittoja sekä turvallisuusriskejä.

Tekstiilituotannon ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Kuitujen valmistus ja tekstiilien viimeistely voivat kuluttaa runsaasti vettä, joten veden säästeliäs käyttö on tärkeää erityisesti kuivilla alueilla.

Tekstiilien ja vaatteiden käytön aikaisten ympäristövaikutusten osuus kaikista elinkaaren aikaisista vaikutuksista on merkittävä. Tuotteiden huoltamiseen tarvitaan paljon vettä ja energiaa.

Materiaalien kehitys, tehokkaat pesumenetelmät sekä kuluttajavalistus vaatteiden oikeasta huollosta ja erityisesti pesulämpötiloista vaikuttavat merkittävästi tekstiilien aiheuttamaan ympäristökuormitukseen.

Ympäristövastuu perustuu ympäristöpolitiikkaan, jossa yritys lupaa noudattaa toimintaansa koskevaa ympäristölainsäädäntöä sekä jatkuvasti, systemaattisesti ja tavoitteellisesti vähentää omia keskeisiä ympäristövaikutuksiaan.

Aiheeseen liittyvät uutiset