Tekstiilien kiertotalous

Kiertotalous on uusi talouden toimintamalli, jossa tuotteet ja niiden sisältämät materiaalit pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään käytössä kierrättämisen, materiaalien uusiokäytön tai palveluiden avulla. Tuemme jäsenyrityksiä kiertotalouden mukaisten toimintamallien kehittämisessä ja uusien kumppanuuksien löytämisessä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Suomessa käytöstä poistetaan vuosittain yhteensä noin 90 miljoonaa kiloa tekstiiliä. Suurin osa tästä on kuluttajilta syntyvää poistotekstiiliä. Poistotekstiilillä tarkoitetaan sekä uudelleenkäyttöön soveltuvaa että tekstiilijätteeksi luokiteltavaa käytöstä poistuvaa tekstiiliä.

Tällä hetkellä erilliskerätyistä poistotekstiileistä noin 22 prosenttia päätyy uudelleenkäyttöön tai materiaalina hyödynnettäväksi Suomessa, noin 18 prosenttia viedään ulkomaille ja noin 60 prosenttia hyödynnetään edelleen energiana.* Tekstiilien kiertotaloudessa on kuitenkin valtava globaali bisnespotentiaali ja suomalaiset tekstiilialan toimijat ovat maailman kärkeä kierrätysteknologioiden kehittämisessä.

Tekstiilijätteen erilliskeräys alkaa Suomessa vuonna 2023 ja muualla EU-alueella viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Pelkkä kerääminen ei kuitenkaan riitä alan ympäristöhaasteiden ratkaisemiseen, vaan poistotekstiilille on oltava toimivat käsittelyprosessit. Lisäksi kierrätysmateriaalille tarvitaan teollisen mittakaavan hyödyntäjiä.

Kiertotalous on paljon muutakin kuin kierrätystä. Sen toimintamalleihin kuuluvat muun muassa materiaalin tehokas hyödyntäminen tuotesuunnittelussa, tuotteen elinkaarta pidentävät korjaus- ja huoltopalvelut sekä tuotteiden uudelleenkäytön edistäminen esimerkiksi second hand -kaupan avulla.

Alan edelläkävijät työskentelevät jo nyt uusien ratkaisujen parissa ja näkevät kiertotaloudessa runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia. Monet yritykset hyödyntävät kiertotalouden eri toimintamalleja myös rinnakkain.

*Textile Flows in Finland -selvitys (2021)

Suomi tekstiilien kiertotalouden edelläkävijänä

Materiaalista riippuen tekstiilejä voidaan kierrättää joko mekaanisten, kemiallisten tai termisten kierrätysmenetelmien avulla. Tutkimus, tieto ja osaamisen kehittäminen ovat keskiössä, kun alan ympäristöhaasteita ratkotaan.

Suomessa on kehitetty menestyksekkäästi esimerkiksi kemiallisen kierrätyksen menetelmiä, joiden avulla vanhoista vaatteista ja muista biopohjaisista raaka-aineista voidaan valmistaa uutta ekologista tekstiilikuitua. Ominaisuuksiensa puolesta tekstiilit soveltuvat hyödynnettäväksi moniin käyttökohteisiin, kuten esimerkiksi komposiitteihin ja eristeisiin.

Marraskuussa 2021 suomalainen tekstiilien kiertotalous otti jälleen harppauksen eteenpäin, kun kiertotalousyritys Rester ja Lounais-Suomen Jätehuolto avasivat pohjoismaiden ensimmäisen poistotekstiilien käsittelylaitoksen Paimioon.

Poistotekstiilien käsittelylaitos avasi ovensa Paimiossa
Lue lisää

Käytännön tukea ja verkostoja yritysten kiertotalousratkaisujen edistämiseen

Tuemme jäsenyrityksiämme kiertotalouden mukaisten toimintamallien kehittämisessä ja autamme uusien kumppanuuksien löytämisessä niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Olemme mukana useissa alan kiertotaloutta edistävissä tutkimushankkeissa sekä alan eurooppalaisen tekstiilialan kattojärjestö Euratexin toiminnassa.

Yhdessä Euratexin ja neljän eurooppalaisen sisarjärjestömme kanssa julkaisimme loppuvuodesta 2020 ReHubs-yhteisaloitteen. Aloitteen tavoitteena on edistää EU-tasolla koordinoitua poistotekstiilien käsittelyjärjestelmää ja tekstiilien kierrätyskeskittymien rakentumista. Uskomme, että Suomella on erinomainen mahdollisuus toimia tulevaisuudessa yhtenä tällaisena keskittymänä, sillä meiltä löytyy ensiluokkaista osaamista niin poistotekstiilien käsittelyyn kuin uusien ekologisten bio- ja kierrätyspohjaisten tekstiilikuitujen tuotantoon.

Tekstiilien suljetun kierron arvoketju – mistä on kyse ja miten siihen päästään Suomessa?
Lue lisää

Alan kiertotalouteen liittyvät julkaisut

  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vuonna 2018 julkaisemassa Kiertotalouden kärjessä II-julkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla. Julkaisu on jatkoa tammikuussa 2017 ilmestyneelle Kiertotalouden kärjessä -julkaisulle.

    Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (2018).pdf

    Lataa
  • Suomen Tekstiili & Muoti ry:n vuonna 2017 julkaisemassa Kiertotalouden kärjessä -julkaisussa suomalaiset tekstiili- ja muotialan yritykset kertovat, miten materiaalit ja tuotteet voidaan säilyttää mahdollisimman pitkään käytössä uusien innovaatioiden ja liiketoimintamallien avulla.

    Kiertotalouden kärjessä (2017).pdf

    Lataa