Vastuullisuus

Tekstiili- ja muotiala elää murrosvaihetta. Suomen Tekstiili & Muoti ry tukee alan yrityksiä alan murroksessa ja vastuullisuustyön kehittämisessä.

Suomalainen tekstiili- ja muotiala on työskennellyt pitkään kestävyyskysymysten parissa ja Suomessa on tehty kansainvälisesti korkealaatuista tutkimus- ja kehitystyötä esimerkiksi tekstiilien kiertotalouteen liittyen. Alan yrityksistä löytyy lukuisia edelläkävijöitä, jotka omilla ratkaisuillaan ja toimintatavoillaan edistävät eettisemmän ja ekologisemman tekstiili- ja muotialan tulevaisuutta.

Liitto tarjoaa jäsenille ajankohtaista tietoa, konkreettisia työkaluja ja yrityskohtaista neuvontaa muun muassa hankintaketjujen vastuullisuuden seurantaan, materiaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin sekä laajempien kokonaisuuksien, kuten vastuullisuusstrategioiden ja -viestinnän kehittämiseen. Lisäksi olemme mukana useissa alan vastuullisuutta ja kiertotaloutta edistävissä tutkimushankkeissa sekä autamme jäseniämme verkostoitumaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Vastuullisuuteen ja kiertotalouteen liittyvät tapahtumat

Järjestämme vuosittain lukuisia erilaisia koulutuksia ja tilaisuuksia tekstiili- ja muotialan keskeisiin vastuullisuuskysymyksiin liittyen. Neljä kertaa vuodessa kokoontuva jäsenyritysten edustajille suunnattu vastuullisuusverkosto on esimerkiksi erinomainen kanava vaihtaa kokemuksia muiden alan toimijoiden kanssa sekä kuulla viimeisimmät kuulumiset tekstiili- ja muotialan vastuullisuutta ja kiertotaloutta koskevista toimintaympäristön muutoksista.

Kaikille avoin tekstiilien kiertotalouden ajankohtaisfoorumi puolestaan jakaa aiheeseen liittyvät uutiset ja hankkeiden kuulumiset säännöllisesti sekä alan yrityksille että sidosryhmille.

Tulevia tapahtumiamme

Ajankohtaiset uutiset aiheesta

Esittelyssä ASK – The Nordic Way -podcast. Suomesta mukana Halti & Reima

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?