Julkaisut, selvitykset ja raportit

Tuotamme ajankohtaista tietoa jäsenyrityksille ja sidosryhmille toimialasta ja sen kehityksestä. Tältä sivulta löydät kootusti alaa koskevat julkaisut, raportit ja selvitykset.

Tekstiili- ja muotialan kasvu ja kansainvälistyminen

 • Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti (2022): Selvityksessä tunnistetaan toimialan kasvun painopisteet ja tuotetaan näiden mahdollisuuksia kuvaavat mittaluokka-arviot.

  Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti (2022).pdf

  Lataa
 • Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti – Tekniset tekstiilit (2022): Selvityksessä kuvataan teknisten tekstiilien nykytilaa, kasvu- ja vientipotentiaalia, investointitarpeita ja -potentiaalia sekä kasvun edellytyksiä Suomessa ja kansainvälistä kilpailukykyä.

  Tekstiili- ja muotialan kasvun paikat -raportti: Tekniset tekstiilit (2022).pdf

  Lataa

Vastuullisuus & kiertotalous

 • Esiselvitys tekstiilien tuottajavastuun toimintamalleista (2023): STJM:n ja Suomen Kiertovoima KIVO ry:n esiselvityksessä esitetään kaksi tuottajavastuun mahdollista toimintamallia ja näistä kaksi variaatiota, jotka huomioivat tekstiilien erityispiirteet sekä Suomen jätehuoltomarkkinan.

  Esiselvitys tekstiilien tuottajavastuun toimintamalleista - loppuraportti (2023).pdf

  Lataa
 • Digital Product Passport: Concept (2022): Suomen Tekstiili & Muoti ry:n ja Teknologiateollisuuden kehittämishankkeessa luotiin digitaalisen tuotepassin konsepti, joka testattiin akuilla ja tekstiilituotteilla.

  Digital Product Passport: Concept (2022).pdf

  Lataa
 • Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset (2021): Selvitys kertoo, missä alan merkittävimmät päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää. Selvityksessä arvioitiin ensimmäistä kertaa suomalaisen tekstiili- ja muotialan tuotannon sekä kaikkien Suomeen tuotujen tekstiilien ja vaatteiden aiheuttamat päästöt yhteensä.

  Suomalaisen tekstiili- ja muotialan globaalit ilmastovaikutukset -selvitys (2021).pdf

  Lataa
 • Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta, loppuraportti (2020): Tiekarttatyön tavoitteena oli laatia Suomen tekstiili- ja muotialalle tiekartta, jonka perusteella ala voidaan johtaa kilpailukykyisesti hiilineutraaliksi.

  Hiilineutraali tekstiiliala -tiekartta, loppuraportti (2020).pdf

  Lataa
 • Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (2018): Julkaisu tuo esiin tekstiilien kiertotalouden monipuolisia mahdollisuuksia ja alan yritysten hyviä käytäntöjä. Julkaisu on on jatkoa tammikuussa 2017 ilmestyneelle Kiertotalouden kärjessä -julkaisulle.

  Kiertotalouden kärjessä II – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (2018).pdf

  Lataa
 • Kiertotalouden kärjessä – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (2017): Julkaisussa esitellään esimerkkejä, miten alan suomalaisyrityksissä on otettu käyttöön uusia toimintatapoja, jotta materiaalit säilyisivät mahdollisimman pitkään kierrossa.

  Kiertotalouden kärjessä – Ratkaisuja tekstiilien kiertoon (2017).pdf

  Lataa

Tekstiilit, standardit, kemikaalit

 • Ekologiset tekstiilikuidut Suomesta (2023): Tässä julkaisussa esittelemme seitsemän kotimaista kuituinnovaatiota ja yritykset niiden taustalla.

  Ekologiset tekstiilikuidut Suomesta (2023).pdf

  Lataa
 • Ecological Textile Fibres from Finland (2023): This publication introduces seven Finnish fibre innovations and the companies behind them.

  Ecological Textile Fibres from Finland (2023).pdf

  Lataa
 • Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit? (2022): Tässä esitteessä kootaan yhteen tärkeitä tekstiili- ja vaatetusalan standardeja.

  Tunnetko tärkeät tekstiilistandardit? (2022).pdf

  Lataa
 • Tekstiilikuituopas (2022): Tähän oppaaseen olemme koonneet tietoa eri tekstiilikuitujen keskeisimmistä ominaisuuksista, valmistusmenetelmistä ja tyypillisistä käyttökohteista.

  Tekstiilikuituopas (2022).pdf

  Lataa

Digitalisaatio

 • Digitalisaation vaikutus muotialaan (2023): Raportti tarjoaa muoti- ja tekstiilialan yrityksille tietoa alaan lähivuosien aikana vaikuttavista digitaalisista trendeistä, tunnistaa yritysten tällä hetkellä kohtaamia haasteita ja tarjoaa konkreettisia ehdotuksia digitalisaation luomista mahdollisuuksista. Raportti tuotettiin osana digitalisaatiohanketta, joka on Euroopan Unionin rahoittama – NextGenerationEU.

  STJM: Digitalisaation vaikutus muotialaan -raportti.pdf

  Lataa

Julkiset hankinnat & Huoltovarmuus

 • Opas vastuullisiin ja laadukkaisiin tekstiilihankintoihin (2023): Tämä opas auttaa julkisia hankkijoita suunnittelemaan ja tekemään vastuullisempia ja laadukkaita tekstiilihankintoja.

  Opas vastuullisiin ja laadukkaisiin tekstiilihankintoihin (2023).pdf

  Lataa
 • Kriisit haastavat huoltovarmuuden – tarkastelussa tekstiili- ja vaateteollisuus (2023): Raportissa käsitellään teollisuuden huoltovarmuuden kehittämistä sekä yleisellä tasolla että tekstiili- ja vaateteollisuuden näkökulmasta. Tarkastelussa korostetaan globaaleiden kriisien seurauksena varautumisjärjestelmään kohdistuneita muutospaineita ja huoltovarmuustoiminnan taloudellisia reunaehtoja

  Kriisit haastavat huoltovarmuuden – tarkastelussa tekstiili- ja vaateteollisuus (2023).pdf

  Lataa
 • Policy Brief: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille (2023): Tämä policy brief antaa kolme suositusta Suomen teollisuuden huoltovarmuuden kehittämiseksi sekä yleisellä tasolla että erityisesti tekstiili- ja vaateteollisuuden näkökulmasta.

  Policy Brief: Huoltovarmuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä sekä kannustimia yrityksille ja julkisille toimijoille (2023).pdf

  Lataa

Koulutus & Osaaminen

 • Tekstiili- ja muotialan osaamiskartoitus 2022: Suomen Tekstiili & Muoti selvittää kahden vuoden välein jäsenyritystensä osaamistarpeita.

  Tekstiili- ja muotialan osaamiskartoitus 2022.pdf

  Lataa
 • Tekstiili- ja muotialan osaamiskartoitus 2020: Suomen Tekstiili & Muoti selvittää kahden vuoden välein jäsenyritystensä osaamistarpeita.

  Tekstiili- ja muotialan osaamiskartoitus 2020.pdf

  Lataa

Muiden organisaatioiden tuottamia julkaisuja

Vain jäsenyritysten käyttöön tuotettuja julkaisuja

Tekstiili- ja muotialan tilastot

Tilastosivulta löydät tietoa muun muassa tekstiilin ja muodin tavaraviennistä ja -tuonnista, alan yritystoiminnasta, tekstiiliin ja muotiin käytetystä rahasta sekä kuitujen tuotannosta globaalisti.

Lue lisää