Tekstiili- ja muotialasta viennin uusi kärki

Vastuullisen muodin sekä suoran kuluttajakaupan (D2C) globaali kasvu on ollut viimeisen vuosikymmenen ajan huomattavaa. Suomalaisen tekstiili- ja muotialan vahvuudet ovat vastuullisuudessa, designosaamisessa ja kiertotaloudessa.

Panostamalla näihin vahvuuksiin voimme tehdä kestävästä suomalaisesta tekstiili- ja muotialasta yhden Suomen talouden kivijaloista. Huolehditaan siis, että 1500 miljardin euron kansainvälisestä muotibisneksestä vastuullinen Suomi saa ansaitsemansa osuuden.

Viestimme päättäjille

 1. Vahvistetaan tekstiili- ja muotialan yritysten kansainvälistä kasvua ja kuluttajatuotteiden vientiliiketoiminnan edellytyksiä lisäämällä
  resursseja alan vienninedistämiseen sekä turvaamalla kasvun rahoitus.
 2. Edistetään tekstiili- ja muotialan yrityshautomon/-kiihdyttämön ja alan pääomasijoitusrahaston rakentumista Suomeen.
 3. Huolehditaan TKI-kohdennuksista luovaan ja brändilähtöiseen liiketoimintaan, jotta suomalaisten yritysten ja tekstiili- ja muotialan
  kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu ja monipuolistuu.
 4. Varmistetaan investointeihin kannustava toimintaympäristö, joka kannustaa investoimaan koko arvoketjuun. Näin luodaan uutta
  korkean jalostusarvon liiketoimintaa Suomeen.
 5. Tehdään tekstiili- ja muotiosaamisesta osa Suomen maabrändiä.

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi