Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat tärkeitä kaikille niille tekstiili- ja muotialan yrityksille, joilla on julkisen sektorin asiakkaita. Alan yritykset osallistuvat esimerkiksi työvaatteita, sisustustekstiilejä ja sairaalatekstiilejä koskeviin julkisiin tarjouskilpailuihin.

Julkiset hankinnat =

Tavara- ja palveluhankinnat, joita valtio, kunnat ja muut hankintalain mukaiset hankintayksiköt kuten esimerkiksi KELA tekevät. Niiden tekemisessä on noudatettava hankintalakia.

Tarjouskilpailussa pärjätäkseen yrityksen on tärkeää tietää, miten tarjouskilpailut lain mukaan toteutetaan ja mitä oikeuksia ja velvoitteita osapuolilla on. Yritys tarvitsee tietoa esimerkiksi siitä, mitä vaatimuksia hankintayksikkö voi asettaa tuotteelle ja mitä asioita tarjouksen tekemisessä on otettava huomioon.

Olemme koonneet sivustolle usein kysyttyjä kysymyksiä julkisista hankinnoista. Muista, että ongelmatilanteessa Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritykset voivat ottaa yhteyttä liiton lakimieheen ja kysyä neuvoa.

Varpu Laankoski

Lakimies, TES- ja työlainsäädäntöasiat, lakiasiat (esim. IPR- ja sopimusasiat) (Perhevapaalla)

+358 44 531 4624
varpu.laankoski@stjm.fi