Hankintaketjun vastuullisuus

Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Pitkissä ketjuissa on usein monta toimijaa, joten vastuullisten toimintatapojen toteutuminen ja seuranta vaatii pitkäjänteistä yhteistyötä. Tuemme jäsenyrityksiämme tässäkin työssä.

Tekstiili- ja muotialalla raaka-aineen viljely ja tuotanto, langan ja kankaan valmistus ja vaatteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Tänä päivänä valmistavien yritysten odotetaan usein tuntevan tuotteidensa tuotantoketju ja työolosuhteet aina raaka-aineiden alkulähteille saakka.

Sosiaalisen vastuun seurantaan pitkissä valmistusketjuissa on yrityksille tarjolla useita erilaisia työkaluja. Tällaisia ovat muun muassa hankinta- ja yhteistyösopimuksiin liitettävät toimintaperiaatteet (Code of conduct) sekä erilaiset monitoroinnit ja auditoinnit, joiden avulla yritys pystyy seuraamaan yhteistyökumppaniensa toimintatapoja.

Tekstiili- ja muotialan toimintatapojen ja eri puolilla maailmaa toimivien yritysten välisen yhteistyön edistämiseksi on olemassa useita kansainvälisiä aloitteita ja järjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi Amfori BSCI, Fair Wear Foundation (FWF), Ethical Trading Initiative (ETI) ja Better Cotton Initiative (BCI).

Sopivien työkalujen ja järjestelmien valintaan vaikuttaa yrityksen koko sekä esimerkiksi se, missä maassa yritys toimii. Myös pitkäaikaiset kumppanuudet edesauttavat valmistusketjun toimijoiden välistä yhteistyötä ja jäljitettävyyden kehittämistä.

Tukea sosiaalisen vastuun käytäntöjen edistämiseen

Suomalaisille tekstiili- ja muotialan yrityksille oikeudenmukaisten toimintatapojen toteutuminen on tärkeää ja yritykset työskentelevätkin aktiivisesti vastuullisten toimintatapojen, läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden edistämiseksi.

Suomen Tekstiili & Muoti ry tukee jäsenyrityksiään tässäkin työssä. Tarjoamme jäsenille neuvontaa sosiaalisen vastuun edistämiseen ja vapaaehtoisiin vastuullisuusjärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Olemme myös kehittäneet jäsenyritysten käyttöön konkreettisia työkaluja, jotka helpottavat yhteistyökumppaneiden toimintatapojen seurantaa. Tämän lisäksi tarjoamme maakohtaista tietoa vastuullisuuteen liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta.

Tutustu raportteihin ja mallipohjiin Jäsensivut-osiossa