Kemikaalit

Tekstiilien ja vaatteiden tulee olla turvallisia käyttäjilleen ja ympäristölle. Toimialalla käytettyjen kemikaalien haitattomuus on tärkeä osa alamme vastuullisuuskeskustelua. Kemikaalikuormaa onkin pyritty viime vuosina vähentämään siirtymällä vähemmän haitallisiin kemikaaleihin.

Kemikaaleja tarvitaan tekstiilien tuottamiseen. Niitä käytetään raaka-aineiden ja kuitujen tuotannossa, materiaalien esikäsittelyssä, värjäyksessä ja painossa sekä viimeistyksissä tuomaan tuotteisiin haluttuja ominaisuuksia tai poistamaan ei-toivottuja ominaisuuksia. Kemikaalit ovat joko luonnosta saatavia tai teollisesti valmistettuja.

Kemikaalien hallinta on tärkeää tuotteen koko elinkaaren ajan, myös siinä vaiheessa kun tekstiilituotteet päätyvät kierrätykseen. Kemikaalien käyttöä säätelee EU:n REACH-asetus sekä kansallinen lainsäädäntö. Lisäksi Suomi on sitoutunut kemikaalien käyttöä rajoittaviin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten Tukholman yleissopimukseen, jolla rajoitetaan pysyvien orgaanisten POP-yhdisteiden tuotantoa, kauppaa, päästöjä ja käyttöä.

Jäsensivujen Kemikaaliopas

Jäsensivujen Kemikaalioppaassa käsitellään tarkemmin  tekstiilikemikaaleja ja kemikaalilainsäädäntöä.

Kemikaaliopas

Kiellettyjen ja rajoitettujen kemikaalien lista (Restricted Substance List, RSL)

Suomen Tekstiili & Muoti ry on koonnut jäsenyritysten käyttöön luettelon sellaisista tekstiili- ja nahkatuotteissa käytetyistä kemikaaleista, joiden käyttö on lainsäädännöllä kielletty, rajoitettu tai ne on muutoin todettu haitallisiksi ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Luetteloa päivitetään kerran vuodessa ja tarpeen vaatiessa myös useammin. Viimeisin versio luettelosta on ladattavissa jäsensivuiltamme.

Siirry jäsensivuille

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi