Rahoitus

Tekstiili- ja muotiala on kasvuhaluinen ja -hakuinen: suomalaiset alan yritykset investoivat jatkuvasti esimerkiksi kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin sekä tuotantoon. Jäsenyrityksemme saavat meiltä tietoa erityisesti julkisen sektorin tarjoamasta rahoituksesta.

Kasvava ja kansainvälistyvä yritys tarvitsee usein ulkopuolista rahoitusta elinkaarensa eri vaiheisiin. Kasvuun ja kehitykseen voidaan kerätä rahoitusta yksityisiltä rahoittajilta tai julkisista lähteistä. Yksityistä rahaa on yrittäjän oman varallisuuden lisäksi pankeilta, pankkiiriliikkeiltä, pääomasijoittajilta, bisnesenkeleiltä tai joukkorahoituksella koottava rahoitus. Suomen Tekstiili & Muoti ry tarjoaa jäsenyrityksille tietoa erityisesti julkisen sektorin tarjoamasta rahoituksesta.

Julkisia rahoituksen lähteistä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) sekä Business Finland vastaavat pääosin julkisista tuista, avustuksista ja kehityslainoista. EU:n elpymispaketin niin kutsuttua RRF-rahoitusta jaetaan yrityksille pääsääntöisesti Business Finlandin kautta. Finnvera, Finnfund ja Tesi sekä Sitra vastaavat julkisista lainoista ja pääomasijoituksista. Ilmastorahasto osallistuu merkittävän kokoluokan ilmasto- ja digi-investointeihin pääomalainojen ja erityissijoitusrahastojen sekä muiden erityisrahoitusinstrumenttien kautta.

Anne Ruokamo neuvoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyrityksiä erityisesti julkisen rahoituksen välineisiin ja rahoittajatahoihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Rahoitusinstrumentit

Rahoitusinstrumentteja TKI-toimiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen on koottu yhteen taulukkoon jäsensivuillemme.

Siirry jäsensivuille

Rahoitusopas

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n Rahoitusopas tarjoaa liiton jäsenyrityksille eväitä rahoituksen suunnitteluun ja hankkimiseen. Oppaassa esitellään aloittavien yritysten käytössä olevat rahoitusmuodot sekä keskisuurten ja tätä suurempien yritysten rahoitusvaihtoehdot.

Tärkeää sisältöä oppaaseen ovat tuoneet tekstiili- ja muotialalla toimivat yritykset itse. Erilaisiin hankkeisiin rahoitusta saaneet yritykset ja yrittäjät kertovat haastatteluissa kokemuksistaan rahoituksen hakijoina ja käyttäjinä. Rahoittajatahot kertovat oppaassa, miten rahoitusta kannattaa hakea ja mitä rahoitusta hakevilta yrityksiltä odotetaan.

Oppaassa kerrotaan myös apurahoja ja avustuksia myöntävistä tahoista sekä erilaisista yritystoimintaa ja yrittäjyyttä tukevista organisaatioista. Opas on saatavilla jäsensivuilta ja painettuna liitosta Anne Ruokamolta.

Rahoitusopas jäsensivuillamme

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi