Digivihreä siirtymä haastaa tekstiili- ja muotialan osaajia – kansainvälinen osaamishanke käynnistynyt

Kestävä kehitys, kiertotalous ja digitaalinen murros pakottavat tekstiili- ja muotialalla työskenteleviä kehittämään osaamistaan. AEQUALIS4TCLF-hanke tuo eurooppalaisia koulutuksen järjestäjiä ja alan työelämätoimijoita yhteen tunnistamaan osaamispuutteita, sekä kehittämään oppimisen ratkaisuja. Suomen Tekstiili & Muoti kerää suomalaisia toimijoita yhteen yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Osaavat tekijät ovat eurooppalaisen tekstiili- ja muotialan kilpailukyvyn perusta kasvavilla kansainvälisillä markkinoilla. Ikääntyvät työntekijät, toimialan heikko vetovoima nuorten keskuudessa sekä kilpailu osaajista muiden toimialojen kanssa asettavat haasteita toimialalle kaikkialla Euroopassa. EU:n tekstiilistrategian mukanaan tuomat kestävyysvaatimukset tarkoittavat myös osaamistason nostamista sekä uudenlaista osaamista suuressa osassa yrityksiä.  

Suomen Tekstiili ja Muoti on mukana eurooppalaisessa tekstiili-, vaate-, nahka- ja jalkinealojen yhteisessä osaamishankkeessa, AEQUALIS-4-TCLF (T= textile, C= clothing, L=leather, F= footwear). Nelivuotiselle Erasmus+ -hankkeelle on myönnetty EU-rahoitusta 3,8 miljoonaa euroa toimialojen henkilöstön osaamispuutteiden tunnistamiseen, koulutussisältöjen sekä -materiaalien kehittämiseen ja tätä kautta kilpailukyvyn nostamiseen. Hankkeen keskiössä on kestävä kehitys, kiertotalous, digitalisaatio sekä tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistäminen, mihin hankkeen nimikin viittaa. 

Hankkeessa haetaan tiivistettyä yhteistyötä alan eurooppalaisten koulutustoimijoiden kesken. 

Digivihreä siirtymä sekä kuluttajakäyttäytymisen muutos haastavat yrityksiä ajattelutavan muutokseen sekä uudenlaisiin liiketoiminta- ja tuoteratkaisuihin. Näiden suurten vaatimusten edessä tarvitaan luonnollisesti uusia taitoja ja osaamisen päivittämistä. Tiivistetty yhteistyö koulutuksen järjestäjien kesken on tervetullutta niin Suomen kuin Euroopankin tasolla”, sanoo Suomen Tekstiili ja Muodin osaamisen ja vetovoiman asiantuntija Auri Kohola. 

AEQUALIS-hankkeen tavoitteena on tuoda entistä tiiviimmin yhteen tekstiili-, vaate-, nahka- ja jalkinealojen koulutuksen järjestäjiä paikallisella, kansallisella sekä eurooppalaisella tasolla. Yhteistyön kautta etsitään ratkaisuja paikallisiin ja kansallisiin osaamistarpeisiin. Tavoitteet perustuvat vuonna 2021 allekirjoitettuun neljän toimialan yhteiseen eurooppalaiseen osaamissopimukseen, Pact for Skills for EU TCLF. 

Hankkeessa on mukana kahdeksan maata, Alankomaat, Belgia, Liettua, Kroatia, Serbia, Slovenia, Suomi ja Tšekki, sekä yhteensä 19 hankepartneria. Liiton lisäksi hanketta on toteuttamassa Suomesta Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). Hanke toimii yhdessä toisen EU-hankkeen, METASKILLS4TCLF, kanssa muodostaen yhteensä 18 maan verkoston tekstiili-, vaate-, nahka- ja jalkinealojen osaamisen kehittämiseen. 

AEQUALIS4TCLF-hankepartnerit yhteisessä hanketapaamisessa Brysselissä maaliskuussa 2024.

Suomen Tekstiili & Muoti kutsuu yhteistyökumppaneita mukaan tekstiili- ja muotialan osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen hankkeen edetessä. 

Lisätietoja:

Eurooppalainen osaamissopimus tekstiili-, vaate-, nahka- ja jalkinealoille: Pact for Skills for EU TCLF industries 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Auri Kohola

Asiantuntija, osaaminen & vetovoima

+358 40 823 9803
auri.kohola@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

KOE24-muotinäytös oli kiehtova sekoitus perinteitä ja uusia kokeiluja

Vaikuta tekstiili- ja muotialan osaamiseen ja vetovoimaan – haku uuteen vaikuttajaryhmään on nyt käynnissä!

Uutishuone