Laurea-ammattikorkeakoulu

Laurea on Suomen Tekstiili & Muodin kumppanijäsen.

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu. Koulutamme Laureassa monialaisia tulevaisuuden liiketoiminnan ja muiden alojen osaajia. Vahvuuksiamme ovat muun muassa palvelumuotoiluosaaminen ja digitaalinen liiketoiminta sekä aktiivinen yhteistyö alueen yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, kehittämistehtävät ja -hankkeet. Työelämälähtöiset opiskelijamme työllistyvät nopeasti.

Tietoa yrityksestä

Laurea on Uudellamaalla kuudella kampuksella toimiva ammattikorkeakoulu. Opiskelussa Laureassa keskeistä ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, joiden ansiosta opiskelijat verkostoituvat jo opiskeluaikanaan ja oppivat tärkeitä työelämässä tarvittavia taitoja.

Laurea-yhteisöön kuuluu noin 8 500 opiskelijaa, 650 henkilökunnan jäsentä ja 34 000 Laureasta valmistunutta alumnia. Laureassa tehdään käytännönläheistä tutkimus- ja kehitystyötä strategisilla tutkimusalueilla, jotka perustuvat tulevaisuuden tarpeisiin ja vahvaan osaamiseen sosiaali- ja terveysalalla, palveluliiketoiminnassa sekä turvallisuudessa.

Opiskelu, TKI-toiminta ja aluekehitys Laureassa tapahtuvat eri sidosryhmien yhteistyössä – niin yhteiskunnan eri toimijoiden ja sektoreiden kanssa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Koulutamme tulevaisuuden osaajia sosiaali- ja terveysalalla, palvelualoilla sekä liiketaloudessa ja tietojenkäsittelyssä.

Kaikilla koulutusaloillamme opiskelussa keskeisessä osassa ovat työelämän tarpeista tulevat aidot toimeksiannot, kuten projektit, kehittämistehtävät ja -hankkeet. Vahvuuksiamme ovat monialaisuus ja monipuolisuus, kansainvälinen verkostoituminen, joustavuus sekä muun muassa palvelumuotoiluosaaminen.

Laurea osallistuu aktiivisesti tekstiileihin liittyviin kehittämishankkeisiin ja -projekteihin, joissa kehitetään kestävää tulevaisuuden liiketoimintaa ja kuluttajakäyttäytymistä. Käynnissä on kaksi isoa tekstiileihin liittyvää hanketta: Baltic2hand (Interreg Central Baltic) ja VISU Village for Sustainable Clothing.