Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ulkomaankaupasta on saatavilla tilastoja sekä viennistä että tuonnista, eri tuoteryhmistä ja vienti- ja tuontimaista. Tilastoja ovat saatavilla vuodesta 1987 alkaen.

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti, koonti (pdf)

Vaatteiden vienti ja tuonti (pdf)

Tekstiilien vienti ja tuonti (pdf)

Jalkineiden vienti ja tuonti (pdf)

Tilastot päivitetään puolivuosittain. Vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon tiedot päivitetään syyskuussa 2017. Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen kaupan tilastot perustuvat Tullin ulkomaankauppatilastoihin.