Tekstiili- ja muotialan vienti ja tuonti

Tekstiili- ja muotialan tuotteiden ulkomaankaupasta on saatavilla tilastoja sekä viennistä että tuonnista, eri tuoteryhmistä ja vienti- ja tuontimaista. Tilastoja ovat saatavilla vuodesta 1987 alkaen.

Tekstiilin ja muodin vienti ja tuonti, koonti (pdf)

Vaatteiden vienti ja tuonti (pdf)

Tekstiilien vienti ja tuonti (pdf)

Jalkineiden vienti ja tuonti (pdf)

Tilastot päivitetään kerran vuodessa. Vuoden 2017 tiedot päivitetään maaliskuussa 2018. Tekstiili- ja muotialan kansainvälisen kaupan tilastot perustuvat Tullin ulkomaankauppatilastoihin.