Vaikuttajaryhmät jäsenyrityksille

Ryhmien jäsenenä pääset vaikuttaman liiton kantoihin ja toimintaan – eli tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön.

Vuoden 2021 haku ryhmiin päättynyt, ja seuraava hakukierros on vuodenvaihteessa 2021-22.

Ryhmien avulla liitto haluaa kuulla jäsenyritysten ääntä entistä paremmin ja vahvistaa entisestään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä.

Pysyviä vaikuttajaryhmiä on kolme, ja sen lisäksi yksi ajankohtaisryhmä. Liitossa on jo aiempina vuosina toiminut Työelämäryhmä, joka on nyt laajentunut Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmäksi.

Pysyviä ryhmiä ovat:

  1. Työelämä ja osaaminen
  2. Vastuullisuus ja kiertotalous
  3. Talous ja kansainvälinen liiketoiminta

Ajankohtaisten aiheiden ympärille voidaan perustaa joustavasti ryhmiä, jotka toimivat tarvittavan määräajan. Nyt liitossa toimii Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä.

Ryhmien toiminta

Ryhmissä pääset vaikuttamaan tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön, sillä ryhmillä on tärkeä rooli päätettäessä, mitä edunvalvonnan aiheita liitto painottaa toiminnassaan ja mitkä liiton kannat eri aiheisiin ovat.

Suurissa linjoissa ryhmät valmistelevat asiat liiton hallitukselle. Monissa kysymyksistä ryhmät toimivat itsenäisesti: esimerkiksi, kun liitto antaa lausuntoja tai kun tarvitaan nopeasti kantoja johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. Vaikuttajaryhmissä voidaan kuulla myös alan eturivin asiantuntijoita ja päättäjiä tarpeen mukaan.

Ryhmät toimivat tarpeen mukaan virtuaalisesti Teams-pohjalta tai kasvokkain kokoontuen 2–4 kertaa vuodessa.

Vuosi 2021 on toiminnan pilottivuosi. Toimintamallia hiotaan ja muutetaan tarvittaessa ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella.

Jäseniksi toivotaan jäsenyrityksissä johto- tai päällikkötehtävissä toimivia, jotka työskentelevät ryhmien aiheiden parissa. Sama yritys tai henkilö voi olla jäsen useassa ryhmässä. Yhdestä yrityksestä voi olla yksi edustaja kussakin ryhmässä. Liiton hallitus huomioi jäseniä nimittäessään, että jäseniä tulee tasapuolisesti erityyppisistä ja erikokoisista jäsenyrityksistä.

Ryhmien koko voi olla 5–20 henkilöä, ja niiden toimikausi on aina yksi vuosi kerrallaan. Osallistujien toimikausien määrää ei ole rajattu.

Ryhmien tarkemmat kuvaukset

Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti työelämään ja alan osaamistarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Pääset vaikuttamaan toimialan tulevaisuudelle keskeisiin aiheisiin: muun muassa siihen, miten työelämää kehitetään tekstiili- ja muotialalla, millaiset ovat liiton tavoitteet työehtosopimusneuvotteluissa, miten koulutusta kehitetään vastaamaan yritysten tarpeita ja miten ala houkuttelee puoleensa parhaat osaajat.

Ryhmän jäseniksi voivat hakea jäsenyritysten edustajat, jotka toimivat työnantajaroolissa ja joilla on kiinnostusta työelämän asioiden sekä alan koulutuksen ja vetovoiman edistämiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot: Tuija Vehviläinen

Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmä

Vastuullisuuteen ja kiertotalouden edistämiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämmiksi tekstiili- ja muotialalla. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto näitä kysymyksiä lähestyy ja millaisen roolin suomalainen tekstiili- ja muotiala ottaa: mitä ala tarvitsee päättäjiltä, miten pystymme rakentamaan kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja millainen sääntely- ja kannustinjärjestelmä toimintaa ohjaa.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on laaja-alainen näkemys taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun teemoista sekä halua vaikuttaa kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.

Huom! Liitossa jo aiemmin toiminut vastuullisuusryhmä jatkaa myös toimintaansa kaikille jäsenyrityksille avoimena tiedon jakamisen ja keskustelun foorumina.

Lisätiedot: Satumaija Mäki

Talous ja kansainvälinen liiketoiminta -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti aiheita, jotka vaikuttavat yritysten taloudelliseen toimintaympäristöön: rahoitusta, yritystukia, verotusta, kauppapolitiikkaa, vientiä ja tuontia. Pääset vaikuttamaan siihen, millaista viestiä liitto vie näistä aiheista päättäjille ja sidosryhmille ja millaisilla tavoilla pystytään parhaiten tukemaan yritysten kasvua ja menestystä sekä edistämään vientiä.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, jotka työskentelevät yrityksessä joko johtotehtävissä tai kansainvälisen liiketoiminnan, hankinnan ja viennin parissa. Tärkeintä ryhmässä toimimiselle on näkemys yritysten kasvun ja menestyksen edellytyksistä ja esteistä sekä kiinnostus vaikuttaa toimintaympäristöön. Tässä ryhmässä saat äänesi kuuluviin yritysten kasvun ja menestyksen puolesta!

Lisätiedot: Anne Ruokamo

Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä

Koronakriisi toi esiin, miten riippuvaisia olemme kansainvälisistä tuotantoketjuista. Kun Suomen huoltovarmuutta kriisin jälkimainingeissa arvioidaan uudelleen, suomalaisten yritysten rooli korostuu. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto tekee yritysten edunvalvontaa liittyen esimerkiksi huoltovarmuuskäytäntöihin, suojavarusteisiin tai Puolustusvoimien hankintoihin.

Ryhmässä käsitellään julkisia hankintoja ja niiden kehittämistarpeita laajasti: miten hankinnoista saataisiin laadukkaampia, miten hankintayksiköiden tekstiiliosaamista voidaan lisätä ja miten hankinnoilla vaikutetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on kokemusta julkisten hankintojen rajapinnassa toimimisesta ja kiinnostusta vaikuttaa hankintatoiminnan kehittämiseen ja vuoropuhelun lisäämiseen jäsenyritysten, sidosryhmien ja hankintayksiköiden välillä.

Lisätiedot: Varpu Laankoski ja Mari Kamaja

Aiheeseen liittyvät uutiset