Vaikuttajaryhmät jäsenyrityksille

Ryhmien jäsenenä pääset vaikuttaman liiton kantoihin ja toimintaan – eli tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön.

Pysyviä vaikuttajaryhmiä on kolme, ja sen lisäksi yksi ajankohtaisryhmä.

Pysyviä ryhmiä ovat:

 1. Työelämä ja osaaminen
 2. Vastuullisuus ja kiertotalous
 3. Talous ja kansainvälinen liiketoiminta

Ajankohtaisten aiheiden ympärille voidaan perustaa joustavasti ryhmiä, jotka toimivat tarvittavan määräajan. Nyt liitossa toimii Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä.

Liitossa on jo aiempina vuosina toiminut Työelämäryhmä, joka on nyt laajentunut Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmäksi.

Ryhmien toiminta

Ryhmissä pääset vaikuttamaan tekstiilialan kehitykseen ja yritysten toimintaympäristöön, sillä ryhmillä on tärkeä rooli päätettäessä, mitä edunvalvonnan aiheita liitto painottaa toiminnassaan ja mitkä liiton kannat eri aiheisiin ovat.

Suurissa linjoissa ryhmät valmistelevat asiat liiton hallitukselle. Monissa kysymyksistä ryhmät toimivat itsenäisesti: esimerkiksi, kun liitto antaa lausuntoja tai kun tarvitaan nopeasti kantoja johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. Vaikuttajaryhmissä voidaan kuulla myös alan eturivin asiantuntijoita ja päättäjiä tarpeen mukaan.

Ryhmät toimivat tarpeen mukaan virtuaalisesti Teams-pohjalta tai kasvokkain kokoontuen 2–4 kertaa vuodessa.

Vuosi 2021 on toiminnan pilottivuosi. Toimintamallia hiotaan ja muutetaan tarvittaessa ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella. Seuraava hakukierros vaikuttajaryhmiin on vuodenvaihteessa 2021-22.

Jäseniksi toivotaan jäsenyrityksissä johto- tai päällikkötehtävissä toimivia, jotka työskentelevät ryhmien aiheiden parissa. Sama yritys tai henkilö voi olla jäsen useassa ryhmässä. Yhdestä yrityksestä voi olla yksi edustaja kussakin ryhmässä. Liiton hallitus huomioi jäseniä nimittäessään, että jäseniä tulee tasapuolisesti erityyppisistä ja erikokoisista jäsenyrityksistä.

Ryhmien koko voi olla 5–20 henkilöä, ja niiden toimikausi on aina yksi vuosi kerrallaan. Osallistujien toimikausien määrää ei ole rajattu.

Työelämä ja osaaminen -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti työelämään ja alan osaamistarpeisiin liittyviä kysymyksiä. Pääset vaikuttamaan toimialan tulevaisuudelle keskeisiin aiheisiin: muun muassa siihen, miten työelämää kehitetään tekstiili- ja muotialalla, millaiset ovat liiton tavoitteet työehtosopimusneuvotteluissa, miten koulutusta kehitetään vastaamaan yritysten tarpeita ja miten ala houkuttelee puoleensa parhaat osaajat.

Ryhmän jäseniksi voivat hakea jäsenyritysten edustajat, jotka toimivat työnantajaroolissa ja joilla on kiinnostusta työelämän asioiden sekä alan koulutuksen ja vetovoiman edistämiseen ja kehittämiseen.

Jäsenet 2021

 • Anniina Allinniemi, tuotantopäällikkö, Lymed
 • Mari Hartig, HR Business Partner, Reima
 • Tommi Helminen, toimitusjohtaja, Printscorpio
 • Pekka Helynranta, Vice President, Glass Fibre Tissue, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre
 • Marianne Hietanen, tuotantojohtaja, Ursuit
 • Jukka Härmälä, talous- ja henkilöstöpäällikkö, Delipap
 • Marjo Keravuori, henkilöstöpäällikkö, Ahlstrom-Munksjö
 • Eija Koskinen, henkilöstöpäällikkö, Luhta Sportswear Company
 • Susanna Kukkola, henkilöstö- ja viestintäpäällikkö, Vitrulan Composites
 • Titta Kyöstilä, henkilöstöpäällikkö, Recticel
 • Maiju Kärki, hallintopäällikkö, Fiblon
 • Markku Laurila, tuotantopäällikkö, Jokipiin Pellava
 • Teija Mäntynen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja, Novita
 • Mervi Parkkonen, tehtaanjohtaja, Univisio
 • Päivi Reiman, henkilöstöpäällikkö, Suominen Kuitukankaat
 • Katriina Tamminen, hallituksen jäsen, Sidoste
 • Jani Tarkki, tehtaanjohtaja, Sukkamestarit
 • Eeva Turunen, henkilöstöpäällikkö, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre
 • Tanja Vuorinen, henkilöstöpäällikkö, Image Wear

Lisätiedot: Tuija Vehviläinen

Vastuullisuus ja kiertotalous -vaikuttajaryhmä

Vastuullisuuteen ja kiertotalouden edistämiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämmiksi tekstiili- ja muotialalla. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto näitä kysymyksiä lähestyy ja millaisen roolin suomalainen tekstiili- ja muotiala ottaa: mitä ala tarvitsee päättäjiltä, miten pystymme rakentamaan kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa ja millainen sääntely- ja kannustinjärjestelmä toimintaa ohjaa.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on laaja-alainen näkemys taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun teemoista sekä halua vaikuttaa kestävyyttä koskeviin kysymyksiin.

Huom! Liitossa jo aiemmin toiminut vastuullisuusryhmä jatkaa myös toimintaansa kaikille jäsenyrityksille avoimena tiedon jakamisen ja keskustelun foorumina.

Jäsenet 2021

 • Anne Ekberg, brändi ja viestintä, Fiblon
 • Eira Hovi, toimitusjohtaja, Q-vio Branding
 • Elina Ibounig, Head of Sustainability & New Business Development, Marimekko Oyj
 • Emma Järvinen, laatu- ja tuoteasiantuntija, Tella
 • Marko Keski-Vähälä, toimitusjohtaja, Black Moda
 • Minja Kokkonan, kehityspäällikkö, Touchpoint
 • Mikko Koponen, toimitusjohtaja, Finlayson
 • Hanna Kämäräinen, vastuullisuusasiantuntija, Alpa Finland
 • Anette Lampinen, laatu- ja tuoteasiantuntija, Orneule
 • Jetta Liukkonen, toimitusjohtaja, Oikiat Design
 • Outi Luukko, toimitusjohtaja, Rester
 • Mika Martikainen, operatiivinen johtaja, Makia Clothing
 • Mila Moisio, toimitusjohtaja, TAUKO Design
 • Tia Rantanen, vastuullisuusjohtaja, Luhta Sportswear Company
 • Petri Pelkonen, tuotekehitysjohtaja, M.A.S.I Company
 • Sissi Penttilä (perhevapaalla, sijaisena Mirka Vesala), vastuullisuusasiantuntija, Reima
 • Jukka Pesola, toimitusjohtaja, Pure Waste Textiles
 • Laura Petris-Forsell, brändijohtaja, Nosh Company
 • Pia Qvintus, Business Development Director, Spinnova
 • Laura Roman, Head of Operations, Halti
 • Johanna Rämö, toimitusjohtaja, Foxa
 • Essi Toikka, operatiivinen johtaja, Lymed
 • Kati Tukiainen, vastuullisuusjohtaja, Image Wear
 • Laura Vinha, PR & Communication Manager, Infinited Fiber Company

Lisätiedot: Satumaija Mäki

Talous ja kansainvälinen liiketoiminta -vaikuttajaryhmä

Tämä vaikuttajaryhmä käsittelee laajasti aiheita, jotka vaikuttavat yritysten taloudelliseen toimintaympäristöön: rahoitusta, yritystukia, verotusta, kauppapolitiikkaa, vientiä ja tuontia. Pääset vaikuttamaan siihen, millaista viestiä liitto vie näistä aiheista päättäjille ja sidosryhmille ja millaisilla tavoilla pystytään parhaiten tukemaan yritysten kasvua ja menestystä sekä edistämään vientiä.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, jotka työskentelevät yrityksessä joko johtotehtävissä tai kansainvälisen liiketoiminnan, hankinnan ja viennin parissa. Tärkeintä ryhmässä toimimiselle on näkemys yritysten kasvun ja menestyksen edellytyksistä ja esteistä sekä kiinnostus vaikuttaa toimintaympäristöön. Tässä ryhmässä saat äänesi kuuluviin yritysten kasvun ja menestyksen puolesta!

Jäsenet 2021

 • Janne Antikainen, toimitusjohtaja, Turo Tailor
 • Jaana Hjelt, markkinointijohtaja, Lapuan Kankurit
 • Larissa Immonen, toimitusjohtaja, Finarte (India)
 • Antti Järvinen, toimitusjohtaja, Nosh Company
 • Jarkko Kallio, toimitusjohtaja, Frenn Helsinki
 • Maria Kataja, suunnittelija, Origopro
 • Anu Koskimäki, toimitusjohtaja, M.A.S.I Company Oy
 • Mari Kuukkula, hankintajohtaja, Image Wear
 • Sampo Lappalainen, myyntijohtaja, Fiblon
 • Noora Mustajärvi, Toimitusjohtaja, Co-founder, Luin
 • Juha-Pekka Ojala, talous- ja hallintojohtaja, Luhta Sportswear Company
 • Totti Nyberg, luova/kaupallinen Johtaja, Makia Clothing
 • Noora Salonoja, toimitusjohtaja, Touchpoint
 • Anu Vauhkonen, CEO, Papu Design
 • Katriina Virtanen, toimitusjohtaja, Voglia Oy

Lisätiedot: Anne Ruokamo

Julkiset hankinnat ja huoltovarmuus -vaikuttajaryhmä

Koronakriisi toi esiin, miten riippuvaisia olemme kansainvälisistä tuotantoketjuista. Kun Suomen huoltovarmuutta kriisin jälkimainingeissa arvioidaan uudelleen, suomalaisten yritysten rooli korostuu. Tässä ryhmässä pääset vaikuttamaan siihen, miten liitto tekee yritysten edunvalvontaa liittyen esimerkiksi huoltovarmuuskäytäntöihin, suojavarusteisiin tai Puolustusvoimien hankintoihin.

Ryhmässä käsitellään julkisia hankintoja ja niiden kehittämistarpeita laajasti: miten hankinnoista saataisiin laadukkaampia, miten hankintayksiköiden tekstiiliosaamista voidaan lisätä ja miten hankinnoilla vaikutetaan suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiin.

Ryhmän jäseniksi toivotaan henkilöitä, joilla on kokemusta julkisten hankintojen rajapinnassa toimimisesta ja kiinnostusta vaikuttaa hankintatoiminnan kehittämiseen ja vuoropuhelun lisäämiseen jäsenyritysten, sidosryhmien ja hankintayksiköiden välillä.

Jäsenet 2021

 • Aleksi Heikkilä, liiketoimintayksikön johtaja, Image Wear
 • Tarja Huhtaniemi, ostaja/myyntipäällikkö, Univisio
 • Marko Keski-Vähälä, toimitusjohtaja, Black Moda
 • Harri Kolu, toimitusjohtaja, C.P.E. Prodcution Oy
 • Juha Koskimäki, toimitusjohtaja, SNT-Group
 • Liisa Laiho, toimitusjohtaja, E. Laiho
 • Sari Leimi, tuotepäällikkö, Wendre Finland
 • Liina-Maaria Lönnroth, toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, Tella
 • Joni Mäenpää, myyntijohtaja, Touchpoint
 • Riikka Puustinen, toimistopäällikkö, Lymed
 • Pirjo Pystykoski-Sopanen, toimitusjohtaja, Lennol
 • Yrjö Ronkainen, yrittäjä/toimitusjohtaja, Varpuke
 • Lauri Sipilä, projektipäällikkö, Foxa
 • Ilkka Suokko, toimitusjohtaja, Finn-Nauha Oy
 • Jyrki Uotila, toimitusjohtaja, Orneule

Lisätiedot: Varpu Laankoski ja Mari Kamaja

Aiheeseen liittyvät uutiset