5 kysymystä korkeakouluille: Tampereen ammattikorkeakoulu

Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) voi suorittaa tekstiiliopintoja Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelmassa. Lehtori Marja Rissanen vastasi kysymyksiimme AMK- insinööriopinnoista.

Missä TAMK on hyvä?

TAMKin Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelman vahvuus on opintojen monipuolisuus. Opiskelija voi kartuttaa tekstiilien materiaaliosaamista ja valmistusprosessien tuntemista kuiduista valmiiksi tuotteiksi. Koulutusohjelma sisältää myös opintojaksoja polymeereista, laadunhallinnasta, teknisistä tekstiileistä sekä älykkäistä materiaaleista.

Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelman osaamisen ydintä ovat lisäksi kiertotalous- ja liiketalousosaaminen, kansainvälisyys ja aktiivinen yhteistyö työelämän kanssa. Meiltä löytyy myös hyvin varusteltu tekstiilitestauslaboratorio, jonka palveluita tarjotaan koulutuskäytön lisäksi yrityksille.

Millaisiin tehtäviin opiskelijoitanne työllistyy?

Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelmasta valmistuneet opiskelijat tulevat työskentelemään hyvin moninaisissa tehtävissä aina myynnistä, tuotantoon ja tuotekehitykseen. Valmistuneilla on osaamista mm. tekstiilien raaka-ainemateriaaleista, rakenteista, laadunvarmistuksesta, tuotekehityksestä, ekologisuudesta ja turvallisuudesta.

Mitä alan osaajilta vaaditaan tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden osaamisessa painottuvat materiaalitietämys, monialaisuus, kiertotalousosaaminen ja kansainvälisyys. Uskomme, että tekstiilialan tulevaisuuden työllisyystilanne on hyvä. Suomella on erinomaiset mahdollisuudet olla suunnannäyttäjänä kestävämmän tekstiilialan kehittämisessä, niin uusien kuitujen kuin tekstiilien kiertotalousratkaisujenkin osalta.

Millaista yhteistyötä toivoisitte alan yrityksiltä?

Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelman opiskelijat toimivat yhteistyössä yritysten kanssa koko opiskeluajan. Yritysyhteistyö on yritysvierailuja, yritysten aiheiden pohjalta tehtyjä projekti- ja opinnäytetöitä sekä opiskelijoiden opintoihin liittyvää käytännön harjoittelua yrityksissä.

Toivomme yrityksiltä monipuolisesti erilaisia projekteja tai tuotekehitystarpeita, joita opiskelijamme ja ammattilaisemme voivat ratkoa. Opiskelijoiden harjoittelu ajoittuu pääsääntöisesti toukokuun alusta elokuun loppuun, jolloin kesätyöt ja harjoittelu yhdistyvät.

Kerro jotain erityistä oppilaitoksenne tekstiiliopinnoista?

Suomessa TAMK on ainoa AMK-tason oppilaitos, joka tarjoaa opetusta tekstiilitekniikassa. Tarjoamassamme tekstiiliosaamisessa lähestymme aihetta uudesta työelämälähtöisestä näkökulmasta. Tarjoamme erillisiä koulutuspalveluita myös yritysten tarpeisiin.

 

TAMKin Textile and Material Engineering tutkinto-ohjelmaan haetaan alkuvuoden ensimmäisessä yhteishaussa. Hakuaika on 3.1.2024 klo 8.00 – 17.1.2024 klo 15.00.

Inna Ahlqvist

Asiantuntija, koulutus ja osaaminen (perhevapaan sijainen)

+358 50 5939 722
inna.ahlqvist@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vastuullinen vaatekulutus osaksi koulujen kestävyyskasvatusta?

Esihenkilötyössä voi aina kehittyä

Uutishuone