76 prosenttia tekstiili- ja muotialan yrityksistä lomauttaa henkilöstöään koronakriisin takia

Yritykset arvioivat Suomen Tekstiili & Muoti ry:n kyselyssä, että hallituksen tukitoimet ovat jäykkiä ja ne helpottavat yritysten tilannetta vain vähän. Laina tai tuki toiminnan kehittämiseen eivät ole riittäviä ratkaisuja.

Koronavirustilanne on ajanut monet tekstiili- ja muotialan yritykset ahtaalle, kun niiden myynti on pudonnut lähes olemattomiin. Kaksi kolmasosaa yrityksistä kertoi, että korona heikentää niiden tilannetta erittäin paljon.

Erityisen ankarasti koronakriisi on iskenyt kuluttajatuoteyrityksiin. Kuluttajamyynti pysähtyi välittömästi, ja nyt jälleenmyyjät peruvat tilauksiaan tuotteille, jotka ovat jo valmistuksessa tai varastossa. Myös BtoB-yritysten tilauksia perutaan. Vaikutukset ulottuvat todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Valtaosa yrityksistä lomauttanut tai lomauttamassa

Valtaosassa yrityksiä on tulossa lomautuksia. Kaikista alan yrityksistä 41 prosenttia kertoo jo tehneensä lomautuksia ja 35 prosenttia aikoo tehdä niitä lähiviikkoina. 17 prosenttia on irtisanonut tai aikoo irtisanoa työntekijöitään.

”Nyt on erityisen tärkeää huolehtia, että yritykset pääsevät tämän vaikean ajan yli. Yritykset eivät pidä hallituksen tukitoimia riittävinä. Jo nyt 14 prosenttia kertoi, että yritys on vaarassa ajautua konkurssiin”, sanoo Suomen Tekstiili & Muoti ry:n toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.

”Valtio takaa, pankit jakaa” ei toimi

Yrityksille haasteellista on, että tukitoimien painopiste on lainamuotoisessa rahoituksessa, jota kaikki eivät saa.

”Lainaan vaaditaan hyvä taloudellinen tilanne ja 20 prosentin omarahoitusosuus, joita yrityksillä ei välttämättä ole, jos ne ovat esimerkiksi tehneet äskettäin investointeja. Tai jos yrityksellä on ennestään isoja lainoja, ne eivät välttämättä halua tai saa lainaa lainan päälle”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

”Hallituksen ajatus siitä, että valtio takaa ja pankit jakaa, ei käytännössä toimi.”

Toinen haaste on se, että avustusta tarjotaan kehittämistoimenpiteisiin, ei suoraan kriisin vaikutuksiin.

”Moni yritys ei pysty kehittämistoimenpiteisiin, kun henkilöstö on lomautettuna ja rahaa tarvittaisiin ennen kaikkea akuutin kassakriisin hoitamiseen”, Anna-Kaisa Auvinen sanoo.

”Yritysten viesti on selvä: toimenpiteitä tarvitaan lisää ja niiden pitää olla selkeitä. Yritykset pitävät tähän mennessä toteutettuja tukitoimia hitaina ja sekavina. Tarvitaan suoraa tukea.”

Valtion lisäksi avainasemassa ovat liiketilojen vuokranantajat. Yritysten kassa ei kestä sitä, että vuokrat juoksevat, vaikka tuloja ei ole.

”Pelkkä vuokrien lykkääminen ei auta, vaan yritykset tarvitsevat helpotuksia vuokraan”, Auvinen sanoo.

 

30.-31.3.2020 toteutettuun kyselyyn vastasi 102 Suomen Tekstiili & Muoti ry:n jäsenyritystä eli 56 prosenttia liiton jäsenistä. Kyselyn vastaajajoukko edustaa kattavasti tekstiili- ja muotialan eri toimintoja: kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia. Vastaajayritykset työllistävät Suomessa yli 2 900 henkilöä ja tekevät 650 miljoonaa euroa liikevaihtoa vuodessa. Kysely on osa EK:n koronakyselyä.

 

Liite: Koronakyselyn tulokset 31.3.2020 (pdf)

 

Lue myös:

Kysymyksiä ja vastauksia koronan vaikutuksista yritystoimintaan

Tekstiili- ja muotialalle lomautusilmoitus- ja yt-neuvotteluaikoihin määräaikaisia lyhennyksiä

Myynti pysähdyksissä, liiketilojen vuokrat juoksevat – vuokranantajilta odotetaan nyt vastaantuloa konkurssien välttämiseksi

Ajankohtaista aiheesta

Rahoitusta yritysten digitalisaatioon

Tulevaisuuden tekstiilit Horisontti Euroopan tutkimus- ja innovaatiorahoituksen painopisteeksi

Uutishuone