Ajankohtaista rahoituksesta ja tukimuodoista: Kustannustuki III, verojen maksujärjestely, kiertotalouden ekosysteemirahoitus ja kasvun kiihdyttämisrahoitus

Yrityksille avautuu mahdollisuus hakea kustannustukea, lisäaikaa verojen maksuun, rahoitusta kiertotalouden ekosysteemien kehittämiseen sekä kasvun kiihdyttämisrahoitusta. Lue lisää koosteestamme!

Kustannustuki III haettavissa kaikilla toimialoilla

Kustannustuen kolmas hakukierros järjestetään 27.4.—23.6.2021. Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021. Tuen vertailukausi riippuu yrityksen ALV-ilmoituskaudesta sekä perustamisajankohdasta. Kustannustuen kolmannella kierroksella tukeen on tehty muutoksia, joilla tukea voidaan myöntää entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille.

Kustannustukea voi hakea, mikäli yrityksen oma liikevaihto on alentunut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden ja yrityksellä on vähintään 2 000 € kustannuksia tukikaudelta.

Yrityksen oman liikevaihdon lisäksi arvioidaan yrityksen toimialan liikevaihdon laskua, kuten aiemmillakin hakukierroksilla. Jos toimialan liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella, yritys voi hakea kustannustukea ilman lisäperusteluja, jos muut tuen ehdot täyttyvät. Myös toimialarajauksen ulkopuolelle jäävät yritykset voivat hakea tukea perustelemalla, että liikevaihdon lasku johtuu pandemiasta. Molemmissa tapauksissa hakijan pitää täyttää muut laissa säädetyt tuen myöntämisen edellytykset.

Tuen enimmäismäärä on nostettu miljoonaan euroon, mikä vastaa erityisesti isojen yritysten tarpeisiin. Aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa. Jo myönnetyt tuet huomioidaan kustannustuen määrässä siten, että samojen Euroopan komission tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaan myönnetyt tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 1,8 miljoonaa euroa.

Lue lisää Valtiokonttorin verkkosivuilla

Helpotuksia verojen maksujärjestelyihin

Koronatilanteen vuoksi verojen maksuun on mahdollisuus saada lisäaikaa normaalitilannetta helpommin ehdoin. Tavoitteena on helpottaa erityisesti yritysten ja toiminimiyrittäjien maksuvaikeuksia.

Helpotettu maksujärjestely antaa lisäaikaa jo maksujärjestelyssä olevien verovelkojen maksuun sekä mahdollisuuden lisätä uusia veroja jo voimassa oleviin maksujärjestelyihin. Verovelan viivästyskorko alenee tilapäisesti 7 prosentista 2,5 prosenttiin. Verohallinto ei ryhdy perintätoimiin, jos maksujärjestely on voimassa.

Helpotettua maksujärjestelyä voi hakea 21.4.2021 alkaen.

Lue lisää Verohallinnon verkkosivuilta

Rahoitusta kiertotalouden ekosysteemien ja osaamisalustojen kehittämiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiertotalouden innovaatioissa. Rahoituksella käynnistetään yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöohjelmia, jotka hyödyntävät kiertotaloutta ja tukevat innovaatioita ja osaamista. Näiden ohjelmien on tarkoitus luoda uusia toimintamalleja, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Määrärahalla voidaan edistää varhaisen vaiheen ekosysteemien rakentamista, joissa ei vielä kehitetä varsinaisesti liiketoimintaa, vaan luodaan sille edellytyksiä. Pidemmälle kehittyneitä ekosysteemejä rahoitetaan normaaleilla innovaatioita tukevilla instrumenteilla Business Finlandin ja ELY-keskusten toimesta.

Avustukseen on varattu miljoona euroa ja sen käyttöaika on kolme vuotta. Hakuaika päättyy 4.6.2021.

Lue lisää rahoitusmahdollisuudesta TEM:n verkkosivuilta

Vauhtia kansainvälistymiseen kasvun kiihdyttämisohjelmasta

Kasvun kiihdyttämisohjelma on tarkoitettu alle 50 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka suunnittelevat kansainvälistymistä. ELYn ohjelman tavoitteena on aktivoida yrityksiä kasvamaan ja kansainvälistymään. Haun tarkoituksena on yritysten valmiuksien parantaminen ja digitaalisen teknologian hyödyntäminen kansainvälistymisessä.

Rahoitusta voi saada kehittämistoimenpiteisiin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Pääpaino on yrityksen valmiuksien kehittämisessä. Kustannukset voi olla enintään 100 000 euroa, jolloin avustus enintään 50 000 euroa.

Esimerkkejä rahoitettavista kehittämistoimenpiteistä:

  • Uuden kansainvälistymisosaajan palkkaaminen (max. 12 kk)
  • Kansainvälisille markkinoille sopivan brändin ja strategian laatiminen
  • Markkina- ja jakelukanavaselvityksen tekeminen sekä messuihin osallistuminen
  • Kansainvälistymiseen liittyvät ulkomaan matkakulut
  • Tuotteen tai palvelun pilotointi ja testaus
  • Aineettomien oikeuksien selvitykset (patentit, tavaramerkit yms.)
  • Yritysjohdon perehtymistä kohdevaltioihin silloin kun siihen liittyy yhteistyö Team Finland-verkoston kanssa
  • Kansainvälistymiseen liittyvä tutkimus ja tuotekehitys sekä pienimuotoinen prototyypin valmistaminen

Lue lisää ELY-keskuksen verkkosivuilta

 

Tutustu myös aiempiin rahoitus- ja tukiaiheisiin uutisiimme:

Tarjolla rahoitusta kiertotalousinvestointeihin, energiaratkaisujen uusimiseen ja innovaatioihin

Hae 31.5. mennessä: ELYn kehittämisavustus kiertotalouden, vähähiilisyyden tai digitaalisuuden kehittämiseen

Uutta tutkimus- ja kehitysrahoituksessa: TKI-lisävähennys ja -laina, innovaatiosetelin comeback ja Horisontti Eurooppa

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Suomen Tekstiili & Muoti kommentoi monivuotista T&K-rahoitussuunnitelmaa

Kuulumisia ELY-rahoituksessa: hae heti ja tule kuulolle webinaariin

Uutishuone