Ajattelutavan muutos näkyi Heimtextil-messuilla

Vastuullisuus on vahvasti esillä tekstiili- ja muotialalla, ja Heimtextilin trendinäyttely ei tehnyt poikkeusta, vaan tarjosi ajattelemisen aihetta tekstiili- ja muotialan ammattilaisille ympäri maailmaa, kirjoittaa STJM:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Fiblon Oy:n brändijohtaja Anne Ekberg.

Frankfurtissa messuhallin käytävät täyttyivät tuttuun tapaan tekstiilialan toimijoista, kun Heimtextil-messut avautuivat 9.1.2024.  Tänä vuonna mukana oli yli 2 800 näytteilleasettajaa 60 maasta ja teemana oli ytimekkäästi WOW.

Yleisvaikutelma oli vilkas ja positiivinen. Oma suosikkini messuilla on ollut viime vuosina trendinäyttely, joka on inspiroinut uusiin ajatuksiin ja yllättäviin näkökulmiin. Näyttelyn aihepiirit olivat lähes samat kuin edellisinä vuosina, joskaan visuaalisuus ei yltänyt aikaisemmalle tasolle. Toisaalta asian voi nähdä myös positiivisena. Jatkuva uusien ilmiöiden nousu ja yllättävyys voivat myös väsyttää ja lannistaa. Nyt voimme tyytyväisenä syventyä aiempiin aiheisiin.

Uusi herkkyys trendinäyttelyn kulmakivenä

Trendinäyttelyn teema oli New Sensitivity eli uudenlainen herkkyys – toisaalta herkkyys huomata asioita ja toisaalta se herkkyys, jolla asiat lähtevät muuttumaan. Tiedämme, miten helposti kokonaisuus särähtää pienestäkin häiriöstä – ja häiriöitä ei viime vuosina ole puuttunut.

Trendinäyttelyn kuratoijina toimivat tutut tekijät: Franklin Till (UK), Spott Trends (DK) ja Stiljinstituut Amsterdam (NL). Kuva: Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera

Ehdottomasti kiinnostavinta trendinäyttelyssä oli Franklin Tillin kuratoima materiaalinäyttely. Materiaalikirjasto on ollut esillä jo aikaisemminkin ja osin näyttelyssä oli esillä samoja materiaaleja. Kiinnostavinta olivat nyt regeneratiiviset materiaalit, jotka eivät pelkästään keskity välttämään vahingon syntymistä, vaan joilla yritetään vaikuttaa ekosysteemeihin palauttavasti ja parantavasti.

Status quosta uudistumiseen

Uudistava liiketoiminta on ollut viime vuosina vahvasti esillä vastuullisuuden teemoja käsiteltäessä yleisemminkin. Ei siis ihme, että aihe oli esillä myös Heimtextilin trendinäyttelyssä.

Vastuullisuus on kaikille tuttu teema, joka on jo sanana kokenut inflaation. Se on niin väljä termi, että siitä puhuttaessa saatetaan tarkoittaa monia eri asioita. Viherpesu on viime vuosina yleistynyt ja monet ovat aiheeseen jopa kyllästyneitä. Myös EU:n kasvavalla sääntelyllä on ollut oma vaikutuksensa.

Materiaalinäyttelyssä asia oli oivasti kiteytetty kolmiportaiseen tiivistelmään.  Aluksi puhuimme kestävyydestä (sustainability), joka tarkoittaa vastuullisuuden näkökulmasta lähinnä paikoillaan pysymistä (maintain status quo). Toisella portaalla tavoittelimme kiertotaloutta (leave no trace) ja kolmannella tasolla pyrimme uudistamiseen (regeneration). Tämä sama kehityskulku on nähtävillä vastuullisuustyössä yleisemminkin.

Kuva: Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera

Kestävä kasvu avaa mahdollisuuksia

Myös jäsenyrityksissämme on tehty paljon työtä aiheen ympärillä ja STJM on tukenut meitä siinä monin tavoin. Ymmärrämme hyvin, että pienet kosmeettiset muutokset ovat historiaa. Meidän on otettava isoja askelia ja kehitettävä koko bisnestä eteenpäin kohti uusia liiketoimintamalleja. Ei riitä, että vaihdamme materiaaleja toisiksi ja avaamme hankintaketjut näkyviksi, vaan meidän on tosissaan mietittävä, miten tekstiiliala voi toimia kokonaisuudessaan kestävämmin. Meillä on paljon haasteita, mutta myös valtavasti mahdollisuuksia.

Kuva: Messe Frankfurt GmbH / Pietro Sutera

STJM on pitänyt meitä yrityksiä hienosti ajan tasalla, sillä yksin olisi todella haastavaa pysyä kartalla kaikesta nykyisestä ja tulevasta sääntelystä. Puhumattakaan kaikesta ulkoisista muutoksista, joita joudumme päivittäin kohtaamaan.

Vastuullisuus on väistämättä osa liiketoiminnan ydintä ja siksi yritysten on syytä varmistaa, että ajattelu on päivitetty tähän päivään. Oma neuvoni on, että vastuullisuus otetaan strategian ytimeen ja hallitustyöhön ja jalkautetaan sieltä jokapäiväiseen toimintaan. Uusi raportointisäädös haastaa mukaan kaikki yritykset – niin isot kuin pienetkin.

Anne Ekberg, brändi- ja viestintäjohtaja, Fiblon Oy

Hallituksen varapuheenjohtaja


Ajankohtaista aiheesta

Yrityksen digitalisaatio on sen itsensä näköinen

Katse eurooppalaiseen huoltovarmuuteen päin!

Uutishuone