Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Rahoitus on enintään 15 000 € per katselmus ja se on avustusta.

Materiaalikatselmus soveltuu eri kokoisille yrityksille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään materiaalivirroista, pienentää hiilijalanjälkeään ja tehdä vastuullisuuden konkreettisia toimenpiteitä. Materiaalikatselmusten avulla kehitetään entistä ympäristöystävällisempää, innovatiivisempaa ja kilpailukykyisempää liiketoimintaa.

Katselmuksessa rakennetaan visuaalinen malli materiaalivirroista. Malli arvottaa tuotantoprosessin läpivirtaus- ja kiertovirrat, joten sen avulla on helppo hahmottaa materiaalivirtojen todelliset kustannukset. Muita työvaihteita ovat havainnointi, haastattelut sekä ideatyöpajatyöskentely.

Materiaalikatselmusten kautta löydetty säästöpotentiaali on yleensä vähintään 3 % liikevaihdosta. Taloudellisten säästöjen lisäksi säästetään ympäristöä, kun raaka-aineiden käyttö ja jäte vähenevät. Katselmus on myös konkreettinen tapa edistää kiertotaloutta.

Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Materiaalikatselmukseen liittyvät päivämäärät

Nykyisille ja tuleville katselmuskonsulteille ja -asiantuntijoille järjestetään tiistaina 21.1. klo 15-16 webinaari, jossa kerrotaan tarkemmin tulevista koulutuksista, katselmusten kehitystyöstä, uudesta rahoitusmallista sekä tukimateriaaleista. Jos et pääse osallistumaan tilaisuuteen, voit katsoa myöhemmin julkaistavan tallenteen.

Materiaalikatselmoijien koulutuspäivä järjestetään torstaina 13.2.2020.  Koulutus soveltuu jo aiemmin koulutukseen osallistuneille sekä uusille materiaalikatselmoijille. Koulutuksen sisältö tarkentuu myöhemmin ja tarkemmat tiedot julkaistaan Business Finlandin ja Motivan sivuilla.

Lisätietoja materiaalikatselmuksesta Business Finlandin sivuilla.

 

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta ja rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys suomalaisen tekstiili- ja muotialan kansainvälisestä kilpailukyvystä: Tekstiiliteollisuuden vihreä murros mahdollistaa suomalaisten toimijoiden kasvun

Rahoitusinstrumentteja TKI-toimiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen koottu jäsensivuille

Uutishuone