Etsimme pilottiyrityksiä testaamaan tekstiilialan hiilijalanjälkilaskuria

Suomen Tekstiili & Muoti ry haluaa edistää alan ilmasto-osaamista ja auttaa yrityksiä ilmastoon liittyvän tiedon raportoinnissa. Kehitämme parhaillaan tekstiilialalle räätälöityä konkreettista hiilijalanjälkilaskuria. Etsimme nyt pilottiyrityksiä testaamaan laskurin käyttöä.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n verkkopohjainen hiilijalanjälkilaskuri on kehitetty yhteistyössä ilmastoliiketoimintaan erikoistuneen Clonet Oy:n kanssa. Laskurin avulla alan yritykset pystyvät jatkossa tarkastelemaan toiminnastaan aiheutuvia päästöjä ja hyödyntämään tietoa niin toimintansa kehittämisessä kuin vastuullisuusraportoinnissa.

Clonetin OpenCO2.net -pohjaisen verkkolaskurin avulla yritys pystyy laskemaan oman toimintansa suorat päästöt (Scope 1), ostoenergian päästöt (Scope 2) ja toimitusketjuihin liittyvät epäsuorat päästöt (Scope 3). Laskuriin on koottu tällä hetkellä valmiiksi muun muassa yli 15 tekstiilimateriaalin sekä esimerkiksi alan keskeisten kuljetusreittien ja pakkaustarvikkeiden päästökertoimet, jotta hiilijalanjäljen laskenta olisi yrityksille mahdollisimman helppoa.

Kesän aikana toteutettavan kokeilun tavoitteena on kerätä yrityksiltä palautetta laskurin sisällöstä ja käytettävyydestä. Valitsemme pilotointiin mukaan 10–20 yritystä, jotka saavat laskurin kesän ajaksi ilmaiseksi käyttöönsä.

Pilottijakso on 15.6.–3.9.2021. Kokeiluun mukaan lähteville yrityksille järjestetään Hiilijalanjälkilaskurin käyttöön liittyvä koulutus tiistaina 15.6. klo 13–15 Teamsin välityksellä. Koulutus tallennetaan, joten pilottiyritykset voivat tutustua siihen myös myöhemmin. Lisäksi kaikki kokeiluun mukaan lähtevät yritykset sitoutuvat antamaan myös palautetta laskurin käytöstä. Palautetilaisuus järjestetään torstaina 9.9. klo 13–15 Teamsin välityksellä.

Pyrimme valitsemaan pilottivaiheeseen yrityksiä, jotka edustavat mahdollisimman laajasti alan erilaisia toimijoita. Lisäksi yrityksillä tulee olla valmiudet päästölaskennan toteuttamiseen eli tietoa omasta materiaalien kulutuksestaan ja energian käytöstään.

Yrityksiltä saadun palautteen perusteella hiilijalanjälkilaskurin toimintoja viimeistellään. Kaikkien alan toimijoiden käyttöön laskuri julkaistaan syys–lokakuussa osana laajempaa Hiilineutraali tekstiiliala 2035 -sitoumusta.

Laskurin pilotoinnista kiinnostuneet yritykset voivat ilmoittautua lähettämällä sähköpostia Satumaija Mäelle, satumaija.maki@stjm.fi, 4.6.2021 mennessä.

Ajankohtaista aiheesta

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Väistyykö pikamuoti kiertotalouden tieltä?

Uutishuone