EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimus poistaa tullit ja helpottaa kaupankäyntiä

Vapaakauppasopimus EU:n ja Vietnamin välillä astui voimaan 1.8.2020. Se poistaa käytännössä kaikki tullimaksut alueiden väliltä kymmenen vuoden sisällä. Osa tulleista poistuu heti. Sopimus myös helpottaa kaupankäyntiä.

Kysyttävää esim. tullinimikkeistä tai alkuperäsäännöistä? Tullin yritysneuvonta auttaa: 

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat@tulli.fi

Uusi sopimus on EU:n vapaakauppasopimuksista kunnianhimoisin ja kattavin – EU:n virallisessa lehdessä julkaistu sopimus on yli 1 400 sivun pituinen. Sen sisältöön kuuluu myös ympäristölainsäädäntöön ja työntekijöiden oikeuksiin liittyviä asioita. Sopimus vähentää teknisiä kaupanesteitä, kuten toisistaan poikkeavien standardien käyttöä. Se myös lisää toimintaympäristön ennakoitavuutta. 

Vapaakauppasopimus poistaa yli 99 prosenttia tuontitulleista EU:n ja Vietnamin välisestä kaupasta sopimuksessa mainituilta etuuskohteluun oikeutetuilta toisen sopimusosapuolen alkuperätuotteilta. Tämän lisäksi eräille tuotteille asetetaan tullittomia kiintiöitä. 

Osa EU:n niin kutsuttujen alkuperätuotteiden viennistä Vietnamiin vapautui tulleista sopimuksen astuttua voimaanLoppujen EU:n alkuperätuotteiden tullit poistuvat Vietnamissa vaiheittain kymmenen vuoden aikana. Vietnamin alkuperätuotteiden tullit poistuvat vaiheittain seitsemässä vuodessa. Eri pituisissa siirtymäajoissa on huomioitu Vietnamin asema kehittyvänä maana. 

Useiden jalkineiden tullit poistuvat tuonnissa EU-maihin 

Useiden jalkineiden tullit poistuvat tuonnissa EU-maihin heti sopimuksen voimaan tullessa. Kaikki Vietnamin alkuperää olevat urheilujalkineet, joiden päällinen on tekstiiliainetta (nimike 6404 11 00), vapautuvat tulleista heti sopimuksen voimaan tullessa. Etuuskohtelutullit on kuitenkin aina tarkistettava maa- ja nimikekohtaisesti Euroopan komission TARIC-tietokannasta. 

Muihin jalkineisiin ja vaatteisiin sovelletaan erilaisia tullinalennuksia, jotka kannattaa tarkistaa tapauskohtaisesti.

Vapaakauppasopimuksen alkuperäsäännöt 

Alkuperäsäännöt ovat sopimuksen pöytäkirjassa 1 (sopimuksen sivulta 1319 eteenpäin). Alkuperätuotteilla eli alkuperätavaroilla tarkoitetaan tavaroita, joiden alkuperä on määritetty mainitussa pöytäkirjassa esitettyjen alkuperäsääntöjen mukaisesti. Tuotteen on täytettävä näiden sääntöjen edellytykset, jotta tuotteelle voidaan myöntää tullietuuskohtelu toisessa sopimusosapuolessa. Alkuperäsääntöjen määritelmät ovat pöytäkirjan 1. artiklassa.  

GSP-järjestelmän tullietuudet edelleen käytössä 

Vietnam saa edelleen myös EU:n GSP-järjestelmän yleisen menettelyn mukaisia tullietuuksia alkuperätuotteilleen kaksi vuotta vapaakauppasopimuksen voimaantulosta. Komissio julkaisee myöhemmin päivämäärän, jolloin tämä tullietuus lakkaa. 

Lue lisää ja tutustu

Sopimus alkuperäsääntöineen löytyy EU:n virallisen lehden numerosta L 186, 12.6.2020 

Tullin tiedote 

Ulkoministeriö: EU:n ja Vietnamin välinen vapaakauppasopimus 

Fintaricpalvelu, jossa voi tarkastella tullinimikkeitä ja niihin liittyviä tietoja 

Market Access Database – Euroopan komission tietokanta tulleista, kaupanesteistä ja alkuperäsäännöistä 

European Chamber of Commerce in Vietnam 

Suomen suurlähetystö, Hanoi

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Hyötytietoa jäsenyrityksille: Business Finlandilta tukea yritysten kansainvälistymiseen – Exhibition Explorer ja Group Explorer -rahoitus uudistuivat

Hae mukaan: Ylimmän johdon sparrausverkosto jatkaa kestävän kansainvälisen kasvun aiheilla

Uutishuone