EU:n uusi yleinen tuoteturvallisuusasetus kumoaa tuoteturvallisuusdirektiivin – uusia velvoitteita valmistajille ja verkkomarkkinapaikoille

Kesäkuussa julkaistu yleinen tuoteturvallisuusasetus pyrkii parantamaan erityisesti verkossa myytävien kuluttajatuotteiden turvallisuutta. Siirtymäaikaa on 13.12.2024 asti.

Yleisellä tuoteturvallisuusasetuksella (General Product Safety Regulation, GPSR) säädetään EU:n markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuutta koskevista yleisistä säännöistä. Asetus koskee kaikkia muita tuotteita paitsi elintarvikkeita sekä kaikkia myyntikanavia, myös digitaalisia. Lisäksi sitä sovelletaan käytettyihin tuotteisiin. Asetuksen avulla pyritään suojaamaan kuluttajia sellaisilta tuotteiden turvallisuuspuutteilta ja riskeiltä, joita ei ole huomioitu muussa EU-sääntelyssä. 

Astuttuaan voimaan 12.6.2023 asetus korvasi vuodesta 2001 voimassa olleen yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin. Toisin kuin direktiivi, asetus on suoraan jäsenmaita velvoittavaa sääntelyä. Tällä halutaan erityisesti varmistaa, että myös tuotteet, jotka myydään verkkomarkkinapaikoissa ovat turvallisia ja eurooppalaisten standardien mukaisia. Asetusta aletaan soveltamaan 13.12.2024. 

Uusia velvoitteita valmistajille ja verkkomarkkinapaikoille 

Asetuksen myötä yrityksillä on oltava vastuuhenkilö kaikille verkossa ja sen ulkopuolella myytäville tuotteille. 

Tuotteiden valmistajien on varmistettava, että tuotteet on suunniteltu ja valmistettu tuoteturvallisuusvaatimusten mukaisesti, kun ne saatetaan EU:n markkinoille. Uuden asetuksen myötä, valmistajien on myös toteutettava sisäinen riskianalyysi ja laadittava tuotteista tekniset asiakirjat, joissa on vähintään yleinen kuvaus tuotteesta ja sen olennaisista ominaisuuksista, joilla on merkitystä tuotteen turvallisuuden arvioinnissa. Asetus antaa myös ohjeet, miten toimia, jos tuotteen epäillään olevan vaarallinen. 

Tuoteturvallisuusasetuksen mukaan verkkomarkkinapaikkojen on perustettava keskitetty asiointipiste, joka vastaa tuoteturvallisuudesta. Niiden on myös tehtävä yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisen kanssa ja poistettava vaaralliset tuotteet myyntialustaltaan viranomaisen määräyksestä. 

Asetuksen velvoitteiden piirissä ovat myös EU:n ulkopuoliset toimijat, jotka kohdistavat esimerkiksi markkinointitoimenpiteitään yhteen tai useampaan EU:n jäsenmaahan. 

Lue lisää: 

Yleinen tuoteturvallisuusasetus (EU) 2023/988 

Euroopan komissio, kuluttajatuotteiden turvallisuus 

Katri Pylkkänen

Asiantuntija, tuotteet, materiaalit & vastuullisuus

+358 41 535 4379
katri.pylkkanen@stjm.fi

Ajankohtaista aiheesta

Vaatetuotannon digitalisaation kriittiset kulmakivet – automaatio ja datanhallinta

Väistyykö pikamuoti kiertotalouden tieltä?

Uutishuone