EU:n yritysvastuulakiehdotus: Selkeät yhteiset pelisäännöt tervetulleita – velvoitteet mitoitettava realistisesti

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa EU:n yritysvastuulainsäädännöstä 23.2.2022. Ehdotuksen keskeinen sisältö liittyy vastuullisuuden edistämiseen yritysten globaaleissa arvoketjuissa. Suomen Tekstiili & Muoti ry pitää ehdotusta yhteisistä pelisäännöistä kannatettavana, mutta toivoo, että velvoitteet määritellään selkeästi ja realistisesti huomioiden yritysten todelliset vaikutusmahdollisuudet.

Suomen Tekstiili & Muoti ry ja yritykset ovat vahvasti sitoutuneita edistämään vastuullisuutta alan pitkissä ja globaaleissa arvoketjuissa. Vastuullisuus on jo vuosia ollut liiton strateginen painopistealue, ja useat alan yritykset ovat ryhtyneet jo omaehtoisesti edistämään vastuullisia toimintatapoja arvoketjuissaan.

Suomen Tekstiili & Muoti ry:n johtavan asiantuntijan Satumaija Levónin mukaan komission yritysvastuulainsäädäntö koskevasta ehdotuksesta löytyy useita kannatettavia elementtejä.

”On erittäin tärkeää saada EU-tasoiset pelisäännöt vastuullisuuden edistämiseen. Velvoitteiden ulottaminen ehdotuksen mukaisesti myös Euroopassa operoiviin kolmansien maiden toimijoihin on erittäin kannatettavaa.”

Liitto toivoo, että lainsäädännöstä saadaan aidosti vaikuttava. Siksi on tärkeää, että siitä tehdään realistinen eri kokoisten yritysten resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta. Tekstiili- ja muotialan valmistusketjut ovat tyypillisesti moniulotteisia ja globaalisti pirstaloituneita. Raaka-aineen viljely ja tuotanto, langan jalostus, kankaan valmistus ja vaatteen ompelu tapahtuvat usein eri paikoissa. Liitto muistuttaa, että yritysten vaikutusmahdollisuudet pitkissä globaaleissa toimitusketjuissa ovat rajalliset ja nykymenetelmillä esimerkiksi raaka-aineiden alkulähteille pääseminen on usein jopa mahdotonta, vaikka tahtotila siihen olisi olemassa.

”Mielestämme on tärkeää, että vaikka yrityksillä olisi vastuu toimia asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen mukaisesti huomioiden koko toimitusketju, niin yritysten sopimusoikeudellinen vastuu tulisi sääntelyssä selkeästi rajata vain niihin toimijoihin, joihin yrityksillä on realistiset vaikutusmahdollisuudet. Käytännössä siis niihin, joiden kanssa yrityksillä on suora sopimusyhteys”, sanoo Levón.

Komission ehdotuksessa ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevan asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen lisäksi suurille yrityksille tulisi ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä velvollisuuksia. Liitto kannattaa vahvasti Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden edistämistä ja työskentelee aktiivisesti yritysten kanssa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

”Teemaan liittyen valmisteilla on paljon muutakin sääntelyä, joten mielestämme selkeää olisi pitää yritysvastuulainsäädännön fokus arvoketjujen asianmukaisen huolellisuusvelvoitteen mukaisessa toiminnassa ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan muun lainsäädännön kautta”, sanoo Levón.

Komission esityksen mukaan sääntely koskisi ensisijaisesti suuria yrityksiä, joilla on yli 500 työntekijää ja yli 150 miljoonan euron liikevaihto. Tekstiili- ja vaateteollisuus luetaan esityksen mukaan niin sanottuihin riskitoimialoihin, joista velvoitteiden piiriin tulisivat yritykset, joilla on yli 250 työntekijää ja liikevaihto yli 40 miljoonaa euroa. Suomen Tekstiili & Muoti ry:n arvion mukaan lainsäädäntö koskisi esityksen mukaan suoraan alle viittä prosenttia alan suomalaisyrityksistä.

Kyseessä on vasta komission ehdotus, jonka käsittely jatkuu kussakin jäsenvaltiossa ja Euroopan parlamentissa. Liitto seuraa asian etenemistä ja tiedottaa siitä jäsenyrityksiä.

(Jutun kuvan valokuvaaja Lukasz Kobus © European Union, 2018)

Ajankohtaista aiheesta

Tuore raportti: Digitaalisen ja fyysisen kokemuksen integrointi elinehto muotialan yrityksille

Esiselvitys: Tuottajavastuumallien tavoitteiden toteutuminen edellyttää todellisen kiertotalousmarkkinan syntymistä

Uutishuone