Hae 31.5. mennessä: ELYn kehittämisavustus kiertotalouden, vähähiilisyyden tai digitaalisuuden kehittämiseen

ELY-keskus avasi rahoitushaun pk-yrityksille koronakriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi. Yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille.

Suomi saa Euroopan komission suositusten mukaisesti ReactEU-lisämäärärahoja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen koronakriisissä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi.

ELY-keskuksen Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) haku 26.2.—31.5.2021

Rahoitettavissa hankkeissa voidaan kehittää esimerkiksi:

  • vähähiilisiä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistäviä tuotteita, palveluita, ratkaisuja sekä materiaalitehokkuutta ja tuotantomenetelmiä
  • kaupallistamis- ja kansainvälistymisosaamista ja uuden teknologian käyttöönottoa
  • digitaalista osaamista, digitaalista liiketoimintaa, tuottavuutta, tekoälyn hyödyntämistä sekä kyberturvallisuutta liiketoiminnan eri vaiheissa
  • liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja osana arvoverkostoja sekä yritysekosysteemejä

Rahoitushaun kohderyhmä ovat kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisinä ehtoina ovat kiertotalouden, vähähiilisyyden tai digitaalisuuden tavoitteet. Kansainvälistyminen on ELY-keskuksella yleensä painopisteenä, mutta ReactEU-rahoituksessa se ei ole välttämätön.

Yritysten kehittämishankkeissa tukitaso voi olla kehittämistoimenpiteissä enintään 50 % ja investoinneissa yrityskoosta, tukialueesta ja hankkeen sisällöstä riippuen 10—35 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakijoita neuvotaan olemaan yhteydessä ELY-keskuksen yritysasiantuntijoihin jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Lue lisää ELYn sivuilta

Ajankohtaista aiheesta

Tekstiilien Horisontti Eurooppa -ohjelma etenee nopeasti

Kaavailtu tulliuudistus tähtää toiminnan tehostamiseen

Uutishuone