Helsingin ydinkeskustan vetovoiman pilottihanke etenee

Kaupunkikeskustojen vetovoima ja sen vaikutukset muodin ja lifestylen erikoiskauppaan ovat olleet viime vuosina paljon esillä. Suomen Tekstiili & Muoti on pilottihankkeessaan yhdessä jäsenyritysten ja Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa pureutunut vetovoimatekijöihin ja tapoihin tukea erikoiskaupan toimijoita. Lue lisää tuloksista ja toimenpiteistä!

Uutiskuva: Downtown Helsinki

Koronapandemia hiljensi kaupunkikeskustoja entisestään ja tämä on näkynyt myös liiton jäsenyritysten asiakasmäärissä ja kassavirrassa. Koska omat myymälät ovat monen suomalaisbrändin tunnettuuden, liikevaihdon ja brändin rakentamisen kannalta tärkeitä, liitto aloitti vuonna 2021 pilottihankkeen Helsingissä, jossa monet jäsenyritysten myymälät sijaitsevat. Hankekumppaneiden, eli Helsinki City Markkinoinnin ja Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kanssa selvitettiin konkreettisia toimenpiteitä Helsingin keskustan kehittämiseksi. 

Tilannekuvaa ja toimenpiteitä käytiin läpi kolmessa työpajassa ja ulkopuolisen palveluntarjoajan toteuttaman haastattelu- ja kyselytutkimuksen avulla. Tutkimuksessa kartoitettiin muoti- ja lifestylealan toimijoiden näkemyksiä siitä, millainen ydinkeskusta on asiointipaikkana, mitkä tekijät vaikuttavat asiointiin keskustassa, sekä miten keskustan houkuttelevuutta voitaisiin parantaa. Tutkimuksen pohjalta tuotettiin konseptiehdotus, jonka tavoitteena on parantaa keskustan asiointimielikuvaa etenkin muodin monipuolisena ja elämyksellisenä ostopaikkana. 

Kaivataan viestintää, koordinaatiota ja ketteriä kokeiluja 

Yritysten vastauksissa nousi esiin tarve ydinkeskustan houkuttelevuuden esiintuomiselle sekä keskustan brändimielikuvan rakentamiselle. Keskustan vetovoiman kasvattamiseksi tarvitaan mielikuvamarkkinointia, viestintää alueen ainutlaatuisuudesta ja tarjonnasta sekä ketteriä kokeiluja kampanjoiden turvin sekä yhdessä tekemistä alueen toimijaverkoston kanssa. 

Helsinki City Markkinointi jatkaa jalkautusta 

Tuloksia esiteltiin Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteiselle HELY-työryhmälle 25.5.2022, ja Helsinki City Markkinointi ry (HCM) ottaa vetovastuun hankkeen jatkosta. Seuraavat askeleet sisältävät brändimielikuvakampanjointia sekä sen osana yritysten toivomia ketteriä kokeiluja. Yritysten toiveesta HCM on jo lanseerannut alueen toimijoiden yhteisen tapahtumakalenterin. Ydinkeskusten kaupat ja muut toimijat voivat ilmoittaa kalenteriin tapahtumat ja kampanjat, jotka halutaan muiden alueen toimijoiden tietoon ja HCM:n viestittäväksi. Tavoitteena on tukea yrityksiä tiedon jakamisessa ja yhteisten aktiviteettien suunnittelussa. Omia tapahtumia saa lisättyä mukaan sivuilla olevalla lomakkeella. 

 

Lisätietoja:

Helsingin keskustan myymälöiden kannalta kiinnostavat kansainvälisen risteilyliikenteen aikataulutiedot löytyvät Helsingin Sataman verkkosivuilta. 

Ydinkeskustan Joulu 2022 -kampanjan ideointi on alkanut alueen toimijoiden kanssa. Ensimmäinen tapaaminen on elokuun alussa.  Suunnitteluun pääsee mukaan laittamalla sähköpostia Helsinki City Markkinoinnin toiminnanjohtaja Krista Östmanille (krista.ostman@helsinkicity.fi). 

Anne Ruokamo

Johtava asiantuntija, kansainvälinen liiketoiminta & rahoitus

+358 40 544 0886
anne.ruokamo@stjm.fi